Radno vrijeme: 7:30 - 16:30 pm | Tel: +387 33 250 100 | Email: [email protected]
maj 31

Druga interaktivna radionica u okviru Projekta „Learning by Doing“

/30.05.2017. godine/

Privredna komora Kantona Sarajevo i Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo 30. maja 2017. godine su organizovali drugu interaktivnu radionicu u okviru Projekta „Learning by Doing“. U projekat

je uključeno 14 država i 24 partnera sa područja Dunavskog regiona koji će realizacijom ovog projekta razvijati saradnju obrazovnih institucija, privrednih komora i privatnog sektora te napraviti strateške puteve za modernizaciju srednjeg stručnog obrazovanja.

Cilj ove radionice je bio da učesnici (predstavnici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade, Ministarstva privrede, Privredne Komore, srednjih stručnih škola i privatnog sektora) analiziraju nacrt kritičke analize izazova/kapaciteta koji su prezentirali mr. Amina Isanović Hadžiomerović (Filozofski fakultet  Sarajevo) i Mirza Jusufović (GTZ), a koji je sačinjen nakon prve radionice na kojoj su identificirani izazovi, mapirani kapaciteti koji ometaju i utiču na transformaciju obrazovanja prema efikasnijem WBL VET sistemu u Kantonu Sarajevo.

Projekat “Učenje kroz rad” sufinansiran je iz fondova Evropske unije (ERDF, IPA) u okviru Dunavskog transnacionalnog programa. Ukupan budžet iznosi 2,3 miliona eura. Projekat je započeo 1. januara 2017. godine i trajat će do 30. juna 2019. godine.

Za više informacija molimo vas posjetite: www.interreg-danube.eu/learning-by-doing