Radno vrijeme: 7:30 - 16:30 pm | Tel: +387 33 250 100 | Email: [email protected]
dec 27

Donacija Srednjoj tehničkoj školi grafičkih tehnologija, dizajna i multimedije u Sarajevu

/ 26.12.2018./

Privredna komora Kantona Sarajevo donirala je učenicima Srednje tehničke škole grafičkih tehnologija, dizajna i multimedije u Sarajevu opremu koja će koristiti učenicima tokom praktične obuke, i to: pakirni stroj, kopir aparat sa finišerom, mašinu za rezanje papira i mašinu za bigovanje.

Prema riječima predsjednika Privredne komore Kantona Sarajevo Muamera Mahmutovića na ovaj način želi se podržati proces obuke u školama i ujedno pomoći učenicima da savladaju praktična znanja i vještine.

Kao jedan od partnera na međunarodnom projektu Učenje kroz rad /Learning by Doing, Privredna komora Kantona Sarajevo, kao i predstavnici Srednje tehničke škole grafičkih tehnologija, dizajna i multimedije u Sarajevu bili su tokom ove godine u prilici upoznati se primjerima dobre prakse na temu srednjega stručnog obrazovanja, odnosno dualnog obrazovanja – učenja zasnovanog na radu u Austriji, Sloveniji i u zemljama regiona.

Kako je forma prakse u kompanijama u okviru dualnog sistema obrazovanja pokazala veoma pozitivan utjecaj na lokalnu privredu i društvo (olakšava početak rada, osnažuje zapošljavanje mladih i smanjuje nejednakosti na tržištu rada) to je većina država Dunavskog regiona pokrenula određene aktivnosti u ovom pravcu, a u planu je da se i kod nas postepeno prelazi na ovakav sistem.

Direktor Srednje tehničke škole grafičkih tehnologija, dizajna i multimedije u Sarajevu Fuad Durgut kazao je da se radi o vrijednoj donaciji za školu i da će svi učenici imati priliku da se obučavaju na ovim mašinama, te pozvao i ostale privredne subjekte da slijede primjer Privredne komore Kantona Sarajevo, te da otvore svoja vrata učenicima za praktičnu obuku u svojim kompanijama.