Radno vrijeme: 7:30 - 16:30 pm | Tel: +387 33 250 100 | Email: [email protected]
dec 20

Dezavuisanje javnosti s ciljem rušenja ugleda Privredne komore Kantona Sarajevo

Privredna komora Kantona Sarajevo izražava svoje nezadovoljstvo i razočaranost Odlukom Vlade Kantona Sarajevo kojom obustavlja dodjelu grant sredstva za razvoj subjekata male privrede u 2019. godini za projekte Komore.

Prema medijskim objavama, Ministar privrede Kantona Sarajevo upoznao je Vladu Kantona Sarajevo sa rezultatima nalaza budžetske inspekcije, te su ovom prilikom iznesene brojne netačnosti koje se odnose na implementaciju projekata Komore u 2018. godini, po pomenutoj liniji.

Komora je, kao jedan od nosilaca programa razvoja po Zakonu o poticaju razvoja male privrede, kreirala i implementirala projekte, a koji su u skladu sa Strategijom razvoja Kantona Sarajevo do 2020. godine i Akcionim planom, na čije je rezultate ponosna, naročito kada je u pitanju realizacija projekata koji se odnose na podršku mladim ljudima za otpočinjanje bisnisa, a u čemu je redovno bilo uključeno i informisano Ministarstvo privrede i javnost. Odgovorno tvrdimo da su sva sredstva namjenski utrošena, da su nabavke izvršene u skladu sa zakonom, da su izdvojena određena sredstva za ljudske resurse, kako je to i praksa u implementaciji projekata.

Zabrinjava nas činjenica da je, nakon gotovo od godinu dana od podnošenja detaljnih izvještaja o realizaciji navedenih projekata, koje smo u više navrata dostavljali Ministarstvu privrede KS, na Vladi Kantona Sarajevo iznesen stav da je po nalazima „budžetske inspekcije“ došlo do „nenamjenskog“ trošenja za realizaciju navedenih projekata, iz razloga što je polovinom decembra ove godine, inspekcijski nadzor nad provedbom navedenih projekata izvršila nadležna „Kantonalna uprava za inspekcijske poslove – Inspektorat tržišno – turističke inspekcije“, kojom prilikom je utvrđeno da su izvještaji o implementaciji projekata u skladu sa članom 15. stav (1) Zakona o poticaju razvoja male privrede i nije utvrđeno nenamjensko trošenje sredstava.

Dezavuisanjem javnosti čini se ogromna šteta Komori kao asocijaciji privrede, koja gotovo u zadnje dvije decenije opstaje poslujući na principima dobrovoljnosti članstva. Kada je u pitanju princip dobrovoljnosti, dovoljno je istaći da je u drugom entitetu, kao i u susjednim zemljama i razvijenim ekonomijama, članstvo u komorama obavezno, što nedvojbeno dovodi do zaključka da neko tendenciozno urušava stogodišnju tradiciju rada sarajevske komore.

Svi propusti u radu Ministarstva privrede Kantona Sarajevo, kada je u pitanju dodjela grant sredstva za 2019. godinu, nedoznačena planirana finansijska sredstva za podršku projektima Privredne komore Kantona Sarajevo u okviru budžetske linije „Podrška projektima Privredne komore KS…“, nerealiziranje Sporazuma o finansiranju poslovnog foruma, kao i neutemeljene optužbe na račun Komore, imat će, najvjerovatnije, sudski epilog.