Radno vrijeme: 7:30 - 16:30 pm | Tel: +387 33 250 100 | Email: [email protected]
maj 31

Da li je Kanton Sarajevo spreman za strateški zaokret u razvoju turizma – Turizam 2.0?

/ 31.05.2019./ 

Vlada Kantona Sarajevo i Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu organizirali su panel diskusiju pod nazivom „Da li je Kanton Sarajevo spreman za strateški zaokret u razvoju turizma – Turizam 2.0?” koja je održana u petak, 31. maja 2019. godine na Ekonomskom fakultetu.

Ovaj događaj predstavlja nastojanja ovih institucija da se napravi iskorak u unapređenju turističkog ambijenta Kantona Sarajevo. Kanton Sarajevo se suočava sa potrebom za strateškim zaokretom u turizmu – od pojedinačnih i ad-hoc aktivnosti ka sistemskom i planskom razvoju. Preduslovi za dugoročni uspjeh su, između ostalog, uspostavljanje efikasnog destinacijskog menadžmenta baziranog na holističkom pristupu, integraciji i uspješnoj saradnji javnog, privatnog i nevladinog sektora, praćenju trendova i inovacija u razvoju turističkih proizvoda, primjeni savremenih tehnologija, razvoju turističke infrastrukture, sistemu obrazovanja u skladu sa potrebama tržišta, itd.

Cilj panel diskusije bio je uspostavljanje dijaloga javnog i privatnog sektora koji će rezultirati konkretnim akcijama i pravcima djelovanja nužnim za održivi razvoj destinacije. Izneseni su brojni prijedlozi i odgovori na pitanja gdje smo sada i gdje želimo ići, te da li smo spremni za promjene kada je u pitanju dalji razvoj turizma u Kantonu Sarajevo. Pozdravnu riječ uputio je premijer Kantona Sarajevo Edin Forto, a učesnici panela bili su: Anto Domazet, profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, Haris Bašić, ministar privrede Kantona Sarajevo, Muamer Mahmutović, predsjednik Privredne komore Kantona Sarajevo, Harun Rizvanbegović, Razvojna agencija SERDA, Jasmina Selimović, dekanesa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Almir Peštek, profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, Azra Džigal, Turistička zajednica Kantona Sarajevo, Vedran Grebo, predsjednik Udruženja turističkih vodiča Sarajeva “Vučko”, Sead Krupalija, direktor Agencija “BH Passport” i Adnan Vlajčić, vlasnik Agencije „Insider“.

Moderatori panela bili su prof.dr. Almir Peštek i Lejla Dragnić.

Sa ovog skupa uslijedit će preporuke.