Radno vrijeme: 7:30 - 16:30 pm | Tel: +387 33 250 100 | Email: [email protected]
dec 17

Coaching radionica: Pregovaračke vještine

/ 14.12.2018./

Privredna komora Kantona Sarajeva je, u okviru Centra za inovacije i poduzetništvo  14. decembra 2018. godine  organizirala besplatnu radionicu za mala i srednja preduzeća o temi „Pregovaračke vještine”, s ciljem da  preduzeća dobiju stručnu pomoć i podršku u razvoju vlastitih kapaciteta. Ova radionica se održava u okviru Programa 2 – Unapređenje institucijske preduzetničke infrastrukture, Ministarstva privrede Kantona Sarajevo.

Predavač je Aida Sujoldžić, savjetnik za lični razvoj i konsultant za vještine (ruko)vođenja, sa više od 18 godina profesionalnog iskustva u privatnom i nevladinom sektoru.

Kako je istaknuto na predavanjima moć onoga koji pregovara će biti utoliko veća ukoliko je pripremljen, te spreman upoznati i edukovati stranu sa kojom pregovara. Pripremljenost se zasniva na principima BATNA (best alternative to a negotiated agreement) i ZOPA (zone of possible agreement).

Program coaching radionice je interaktivan i obuhvata aktuelno pregovaranje, tehnike pregovaranja, pet tehniku vršenja utjecaja i osobine kupca/klijenta.