Radno vrijeme: 7:30 - 16:30 pm | Tel: +387 33 250 100 | Email: [email protected]
apr 10

Čelni ljudi komorskog sistema FBiH upoznati sa projektom „Učenje kroz rad“

/05.04.2018.godine/

Čelni ljudi komorskog sistema u Federaciji Bosne i Hercegovine na zajedničkom sastanku održanom 05. aprila 2018. godine u prostorijama Privredne/Gospodarske komore Federacije Bosne i Hercegovine razgovarali su o jačem povezivanju privrede i obrazovanja i doprinosu komora u formiranju i jačanju modernog sistema dualnog obrazovanja.

Tom prilikom predsjednik Privredne komore Kantona Sarajevo gospodin Muamer Mahmutović prezentovao je prisutnim predsjednicima kantononalnih komora i predsjedniku P/GKFBiH projekat „Učenje kroz rad/Learning by doing“. Uručio je promotivne letke i ukratko predstavio osnovne informacije o projektu, partnerima, ciljevima, dosadašnjim rezultatima i narednim aktivnostima na projektu.

S obzirom da projekatUčenje kroz rad ima za cilj da poboljša kapacitete svih releventanih učesnika u sistemu učenja kroz rad, kroz jačanje regionalnih, nacionalnih i transnacionalnih partnerstava s namjerom da olakša prelazak sa postojećih VET sistema u zemljama Dunavskog regiona, to je podrška i uključivanje komorskog sistema u ove procese od izuzetne koristi.

***

Trgovinska i industrijska komora Budimpešte je vođa projekta, dok su Privredna komora Kantona Sarajevo i Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo jedni od 24 partnera na projektu, koji obuhvata 14 zemalja regiona.

Projekat “Učenje kroz rad” sufinansiran je iz fondova Evropske unije (ERDF, IPA) u okviru Dunavskog transnacionalnog programa. Ukupan budžet iznosi 2,3 miliona eura. Projekat je započeo 1. januara 2017. godine i trajat će do 30. juna 2019. godine.
Za više informacija molimo vas posjetite: www.interreg-danube.eu/learning-by-doing