Radno vrijeme: 7:30 - 16:30 pm | Tel: +387 33 250 100 | Email: [email protected]
jun 08

Brošura “Srednje Stručno obrazovanje: put do uspjeha”

/april 2020./

Brošura “Srednje stručno obrazovanje: put do uspjeha” nastala je sa ciljem da olakša mladima odabir srednje škole. Ujedno, brošurom se želi ukazati na značaj i potencijal srednjeg stručnog obrazovanja, koje pruža mladim ljudima brojne prilike za usvajanje znanja i vještina, koje su ključne za zapošljavanje nakon školovanja. Brošura je nastala u okviru GIZ projekta “Srednje stručno obrazovanje u Bosni i Hercegovini” koji je sufinansiran od strane Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Njemačke (BMZ) i Švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC).

 

Brošura (.PDF)