Radno vrijeme: 7:30 - 16:30 pm | Tel: +387 33 250 100 | Email: [email protected]
dec 20

Bolja povezanost fakulteta sa tržištem rada

/ 19.12.2018./

U Rektoratatu Univerziteta u Sarajevu 19. decembra 2018. godine potpisan je sporazum o saradnji između Univerziteta u Sarajevu, JU Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo, Privredne komore Kantona Sarajevo i Udruženja poslodavaca Kantona Sarajevo, s ciljem unapređenja nastavnog i istraživačkog procesa zajedničkim djelovanjem i bolje povezanosti obrazovnog sektora sa tržištem rada. Sporazume su potpisali prof. dr. Rifat Škrijelj, rektor Univerziteta u Sarajevu, Muamer Mahmutović, predsjednik Privredne komore Kantona Sarajevo, Muhamed Bekto, v.d. direktora JU Službe za zapošljavanje i Safudin Čengić predsjednik Udruženja poslodavaca Kantona Sarajevo.

Zakon o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo predvidio je uspostavu ove saradnje između ostalog i zbog potrebe pribavljanja informacija i osiguranja mogućnosti za realizaciju praktične nastave kod pravnih subjekata u javnom i privatnom sektoru, kao i zajedničkog rada na prilagođavanju ishoda učenja potrebama tržišta rada.

Kako su to istakli potpisnici sporazuma, međusobna saradnja bit će usmjerena na aktivnosti koje će doprinijeti afirmaciji prostora visokog obrazovanja i intenzivnijoj saradnji u javnom i privatnom sektoru, poput realizacije praktičnog dijela nastave, transfera tehnologije, kao i realizacije stručnih, istraživačkih i naučnih projekata.

Istaknuto je da je nephodno šire umrežavanje sa svim akterima u društvu u pravcu sticanja praktičnih znanja i vještina studenata, te u konačnici stvaranja kvalitetnog budućeg kadra.