Radno vrijeme: 7:30 - 16:30 pm | Tel: +387 33 250 100 | Email: [email protected]
maj 16

Bankarske garancije i akreditivi

/15.05.2017. godine/

Bankarske garancije i akreditivi naziv je radionice održane 15. maja 2017. godine u organizaciji Privredne komore Kantona Sarajevo, koja je za cilj imala unapređenje znanja o praktičnoj primjeni garancija i akreditiva u domaćem i međunarodnom poslovnom okruženju, bolje razumijevanje svrhe korištenja istih, te mehanizama poslovanja sa ovim instrumentima finansiranja trgovine. Radionica je okupila menadžere i radnike u prodaji/komercijali i finansijama, onima koji direktno ili indirektno učestvuju u procesu ugovaranja i realizacije prodaje i nabavke, kao i onima koji se bave pripremom i pregledom finansijskih dokumenata koji se traže garancijom ili akreditivom. Radionicu su vodile Bilsana Burazerović, diplomirana ekonomistica s višegodišnjim iskustvom na različitim poslovima u bankarstvu i Jasmina Korajlić, diplomirana ekonomistica s bogatim iskustvom u bankarstvu i međunarodnim institucijama.

Program radionice je obuhvatio upoznavanje sa pojmom i vrstama garancija, bankarskim procedurama i praksom korištenja garancija, pravilima za rad sa garancijama na poziv i međunarodnom praksom u tom dijelu. Također, učesnici su upoznati sa postupcima prilikom protesta garancije, uz osvrt na garancije propisane Zakonom o javnim nabavkama (ZJN), te u svjetlu novog Zakona o finansijskom poslovanju. Bilo je riječi i o pojmu i vrstama dokumentarnog akreditiva,  sadržaju i načinu popunjavanja Naloga za otvaranje dokumentarnog akreditiva, zatim uUpoznavanje polaznika sa standardima za pregled i prezentaciju dokumenata potrebnih za naplatu po akreditivu , kao i predstavljanje osnovnih dokumenata potrebnih za naplatu po akreditivu i elemenata koji ih čine „urednim“ za prezentaciju u skladu sa UCP 600.

Kako je istaknuto tokom predavanja uz akreditiv, prodavac je siguran da će podnošenjem urednih otpremnih i robnih dokumenata navedenih u akreditivu, pod pretpostavkom da je ispunio sve uvjete iz akreditiva, moći da naplati protuvrijednost izvezene robe, odnosno izvršene usluge, jer mu plaćanje garantuje banka koja je otvorila akreditiv. Kupac je siguran da će plaćanje iz akreditiva biti izvršeno samo u slučaju ako prodavac, unutar predviđenih rokova, podnese banci sva dokumenta koja su tražena u akreditvu i kojim se dokazuje izvršenje usluge.

Zaštita interesa prodavca i kupca umnogome ovisi o pravilnom ugovaranju same akreditivne klauzule u kupoprodajnom ugovoru, kao i ugovaranja odgovarajućih dokumenta za prezentaciju, o čemu je bilo više riječi na radionici.