Radno vrijeme: 7:30 - 16:30 pm | Tel: +387 33 250 100 | Email: [email protected]
maj 12

Anketa – kreiranje upisne politike u srednje škole u Kantonu Sarajevu za školsku 2020/21. godinu

Privredna komora Kantona Sarajevo, u saradnji sa Ministarstvom za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, vrši istraživanje s ciljem prikupljanja relevantnih podataka i sačinjavanja projekcije deficitarnih i suficitarnih zanimanja u Kantonu Sarajevo, tj. potrebnih zanimanja 3. i  4. stepena, u školskoj 2020-2021. godini.

Molimo Vas da klikom na link popunite anketu.  (LINK NA ANKETU)

Važeći spisak stručnih zvanja/zanimanja za koja se mogu obrazovati učenici u srednjim školama sa  područja Kantona Sarajevo, možete pogledati ovdje (SPISAK STRUČNIH ZVANJA/ZANIMANJA)

Rok za popunjavanje ankete je utorak 19.05.2020. godine.

Hvala na učešću!