Radno vrijeme: 7:30 - 16:30 pm | Tel: +387 33 250 100 | Email: [email protected]
dec 06

Analiza uz Pivot tabele

/ 03.-04.11.2019./ 

Privredna komora Kantona Sarajevo u saradnji sa UčiExcel.ba organizirala je trening o temi: “Analiza uz Pivot tabele”, koji je održan 3. i 4. decembra 2019. godine u prostorijama Komore.

Ova dvodnevna edukacija okupila je osobe koje žele naučiti na koji način mogu efikasnije i kvalitetnije upravljati velikim količinama podataka, te na osnovu tih podataka kreirati različite vrste izvještaja koji pomažu pri donošenju boljih poslovnih odluka.

Pivot tabele predstavljaju alat koji omogućava korisnicima da u samo nekoliko sekundi i klikova mišem kompresuju velike količine podataka i kreiraju interaktivne izvještaje.

Kako je istaknuto tokom treninga one predstavljaju izuzetno moćan alat za upravljanje velikim bazama podataka i koriste se za bolju organizaciju i određivanje različitih vrijednosti unutar baze podataka.

Za razliku od drugih Excel treninga, u okviru ovog treninga fokus je bio isključivo na Pivot tabelama i intezivnom radu na praktičnim primjerima, istražujući različite opcije koje ovaj alat nudi. Također, polaznici su imali pristup on-line platformi gdje su im pored materijala, korištenih na treningu, dostupni i dodatni materijali za učenje, kao i zadaci za samostalan rad.

Predavači su bili: Emina Kuloglija i Rizah Kabaši.