Radno vrijeme: 7:30 - 16:30 pm | Tel: +387 33 250 100 | Email: [email protected]
jun 06

Analiza stanja u srednjem stručnom obrazovanju Kantona Sarajevo

/ 31.05.2018. godine/

U organizaciji Privredne komore Kantona Sarajevo i Ministarstva obrazovanja, nauke i mladih Kantona Sarajevo 31. 05. 2018. godine održan je okrugli sto o temi Analiza stanja u srednjem stručnom obrazovanju Kantona Sarajevo. Okrugli sto je dio aktivnosti u okviru projekta “Learning by Doing/Učenje kroz rad”, a prethodila mu je priprema studije srednjeg stručnog obrazovanja KS prema zadatim projektnim smjernicama.

Analiza, za čiju izradu su bili zaduženi spoljni saradnici, eksperti iz ove oblasti, se temeljila na posljednjim dokumentima i mjerama obrazovne politike, te izvještajima relevantnih zavoda i agencija. Rezultati analize pokazuju određene pomake u pogledu regulisanja funkcionisanja srednjeg stručnog obrazovanja, naročito kada je u pitanju njegova orijentacija prema praktičnoj nastavi i povezivanju sa privredom. Također se pokazala potreba za sistematičnim praćenjem ključnih indikatora, poput: distribucije maturanata na tržištu rada nakon završene škole prema granama privrede, procenta privrednih subjekata koji primaju učenike na obavljanje prakse, kao i indikatori upravljanja kvalitetom u srednjem stručnom obrazovanju. Upravo se pitanje upravljanja kvalitetom na nivou sistema srednjeg stručnog obrazovanja pokazalo kao jedan od ključnih faktora koji bi bilo potrebno urediti u daljim nastojanjima ka približavanju obrazovanja i privrede.

Nakon rasprave na Okruglom stolu zaključeno je da trenutno postoji volja i pozitivna klima za uvođenjem inovacija i unapređenjem srednjeg stručnog obrazovanja, ali da bi u budućnosti trebalo raditi na većem sistemskom povezivanju privrednog i obrazovnog sektora. Također je prepoznat potencijal učešća u međunarodnim projektima kakav je Learning by Doing u smislu sticanja uvida u dobre prakse u zemljama regije i Evropske unije, kao i mogućnosti da se zahvaljujući projektnim sredstvima pokrenu određene inicijative u domaćem kontekstu.

Trgovinska i industrijska komora Budimpešte je vođa projekta “Learning by Doing”, dok su Privredna komora Kantona Sarajevo i Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo jedni od 24 partnera na projektu, koji obuhvata 14 zemalja regiona.

Projekat “Učenje kroz rad” sufinansiran je iz fondova Evropske unije (ERDF, IPA) u okviru Dunavskog transnacionalnog programa. Projekat je započeo 1. januara 2017. godine i trajat će do 30. juna 2019. godine.

Za više informacija molimo vas posjetite: www.interreg-danube.eu/learning-by-doing