Radno vrijeme: 7:30 - 16:30 pm | Tel: +387 33 250 100 | Email: [email protected]
jul 14

Akreditacija tijela za ocjenu usaglašenosti ispitne i kalibracione laboratorije, inspekcijska i certifikovana tijela u Bosni i Hercegovini

/13.07.2016. godine/

Imajući u vidu značaj akreditacije, tj. formalnog priznanja da je neko tijelo za ocjenjivanje usaglašenosti (laboratorija, tijelo za certifikaciju, inspekcijsko tijelo) kompetentno da provodi aktivnosti ocjenjivanja usaglašenosti u skladu sa međunarodno priznatim pravilima, Centar za edukaciju Privredne komore Kantona Sarajevo u saradnji sa Institutom za akreditaciju BiH (BATA) organizirao je 13. jula 2016. godine predavanja o ovoj temi.
Ova jednodnavna edukacija okupila je zainteresirane polaznike iz više gradova Bosne i Hercegovine koji su željeli saznati nešto više o sistemu akreditacije u Bosni i Hercegovini, kao i upoznati se sa procedurama akreditacije, u skladu sa zahtjevima serije standarda BAS EN ISO 17 000.

Skup je pozdravio predsjednik Privredne komore Kantona Sarajevo Muamer Mahmutović.
Zamjenik direktora Instituta za akreditaciju BiH (BATA) Vasilije Hamović govorio je o sistemu akreditovanja u BiH, legislativi kojom se uređuje ova oblast, kao i obavezama harmoniziranja domaćeg sistema akreditacije sa evropskom praksom.
BATA je uspostavljena Zakonom o osnivanju Instituta za akreditiranje BiH, a na osnovu Zakona o akreditiranju BiH, radi provođenja tehničkog zakonodavstva BiH koje se usklađuje s pravnim nasljeđem Evropske unije. Tehničkim propisima se uređuje sigurnost proizvoda i sloboda kretanja na unutrašnjem tržištu, zaštita zdravlja građana, zaštita potrošača, zaštita okoliša i druga područja od javnog interesa.

Ocjenjivanje usklađenosti proizvoda, procesa i usluga s tehničkim propisima i standardima provode stručno i tehnički osposobljeni laboratoriji, certifikaciona i inspekcijska tijela. Međunarodno priznati način dokazivanja osposobljenosti za ocjenjivanje usklađenosti je akreditacija. Akreditirana tijela osiguravaju povjerenje u usluge ispitivanja, certifikacije i inspekcije bez obzira radi li se o usluzi državnoj upravi (zakonom uređeno područje) ili naručiocu po ugovoru (dobrovoljno područje).
Predavač Alija Hajdar iz BATA-e pojasnio je prisutnima procedure akreditovanja, dok je o iskustvima uspješno provedene akreditacije govorila Vildana Mahmutović iz firme Dvokut Pro d.o.o.. Ova članica Komore, između ostalog, posjeduje akreditovanu laboratoriju za mjerenje i procjenu nivoa buke okoliša – BAS EN ISO/IEC 17025:2006 i akreditovanu laboratorija za ispitivanje kvalitete zraka – BAS EN ISO/IEC 17025:2006.