Radno vrijeme: 7:30 - 16:30 pm | Tel: +387 33 250 100 | Email: [email protected]
mar 13

Afirmacija novog zanimanja – automehatroničar

/10. 03. 2023. godine./

Na okruglom stolu o temi „Promocija i jačanje dualnog obrazovanja, stručno osposobljavanje – automehatroničar” održanom 10. marta 2023. godine u prostorijama Privredne komore Kantona Sarajevo razgovarano je o afirmaciji novog zanimanja automehatroničar u školama i firmama, kako bi se pokrenuo proces uspostave neometanog sistema podučavanja na dva mjesta učenja.

Uvodno obraćanje dala je Lejla Halkić, direktorica Centra za edukaciju i informatičke poslove u Komori, osvnruvši se na sve zapaženiju ulogu Komore u realizaciji projekata koji za cilj imaju jačanje procesa povezivanja struke i obrazovnog sektora. Među učesnicima ovog skupa su bili i Sejad Mujezinović, direktor JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije i Amir Džafo, direktor SC Srednjoškolski centar „Nedžad Ibrišimović“ Ilijaš, sa grupom profesora zaduženim za provođenje nastave za automehatroničare u ovim srednjim školama. Istakli su ovom prilikom svoje dosadašnje iskustvo u školovanju učenika za pomenuto sve atraktivnije zanimanje i složili su se da je u narednom periodu potrebno uspostaviti tješnju saradnju sa poslovnim sektorom i Komorom, kako bi se unaprijedio proces provođenja praktične nastave kod poslodavaca.  

Privredna komora Kantona Sarajevo u saradnji sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj i TaiwanBusiness – EBRD Fondom za tehničku saradnju, realizira program Inicijativa privatnog sektora za mlade / Private Sector Youth Initiative (PSYI) u BiH, kroz fazu dva za Kanton Sarajevo i ovaj okrugli sto dio je aktivnosti u okviru ovog projekta.  

Kroz implementaciju ovog programa Komora je u prilici osnažiti sopstvene kapacitetete i kroz zajednički rad sa resornim ministarstvom, školama i poslovnim sektorom pružiti značajniju podršku u pravcu uspostavljanja što uspješnijeg modela dualnog obrazovanja u Kantonu Sarajevo, sa fokusom na zanimanje automehatroničar.