Radno vrijeme: 7:30 - 16:30 pm | Tel: +387 33 250 100 | Email: [email protected]
feb 23

Jače umrežavanje organizatora obrazovanja odraslih u Kantonu Sarajevo

/22. februar 2024. godine/

Intenzivirane aktivnosti na polju obrazovanja u proteklih nekoliko godina u Kantonu Sarajevo doprinijele su osnaživanju i boljem umrežavanju organizatora obrazovanja odraslih, a zajednički rad ukazao je na potrebu osvrta na određene izazove i dileme sa kojima se susreću provodeći programe, kako formalnog tako i neformalnog obrazovanja odraslih. Kako bi se razgovaralo o ovim i drugim aktuelnim pitanjima na ovom polju Privredna komora Kantona Sarajevo u saradnji s DVV International – uredom u BiH organizirala je 22. februara 2024. godine u prostorijama Komore sastanak, na kojem su bili prisutni predstavnici svih  organizatora obrazovanja odraslih u Kantonu Sarajevo.

Kroz zajednički dijalog razgovaralo se između ostalog i o pitanjima kao što su reakreditacija organizatora obrazovanja odraslih, korištenje ISKOOM sistema i akreditacija neformalnih programa obrazovanja odraslih i inoviranje postojećih. Sastanak je iskorišten i za formiranje radnog tijela koje će u narednom periodu raditi na objedinjavanju inicijativa za rješavanje određenih prepreka u provođenju programa, kao i definisanju mjera kojima će se poboljšati i ubrzati provedba određenih aktivnosti kada je u pitanju obrazovanje odraslih.