Radno vrijeme: 7:30 - 16:30 pm | Tel: +387 33 250 100 | Email: [email protected]
okt 31

Uspješno završena i treća radionica o temi “Stručno osposobljavanje – automehatroničar”

/31. oktobar 2023./

Treća po redu radionica posvećena temi “Stručno osposobljavanje – automehatroničar”, održana u organizaciji Privredne komore Kantona Sarajevo 31.10.2023. godine, bila je namijenjena predstavnicima srednjih stručnih škola iz Kantona Sarajevo koji su iskazali interes da saznaju nešto više o implementaciji nastavnog plana i programa za zanimanje automehatroničar.  Razmijenjene su dragocjene informacije i razgovarano je o značaju afirmacije novih stručnih zanimanja u školama i firmama, među kojima je i zanimanje automehatroničar, a sve s ciljem obogaćivanja procesa provođenja praktične nastave kod poslodavaca.

Predstavnici Srednje škole za saobraćaj i komunikacije Velešići podijelili su sa prisutnim kolegama iz jednog broja sarajevskih srednjih stručnih škola iskustva sa kojima su se susretali tokom dosadašnje implementacije ovog programa. Istaknuto je da i još neke škole razmatraju uvođenje programa za automehatroničara.

Radionica se organizira u okviru programa Inicijativa privatnog sektora za mlade / Private Sector Youth Initiative (PSYI) u BiH, kroz fazu dva za Kanton Sarajevo, kojeg realizira Privredna komora Kantona Sarajevo u saradnji sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj i TaiwanBusiness – EBRD Fondom za tehničku saradnju. Kroz implementaciju ovog programa Komora je u prilici osnažiti sopstvene kapacitetete i kroz saradnju sa poslovnim i obrazovnim sektorom pružiti značajniju podršku u pravcu što efikasnijeg osposobljavanja stručnog kadra za potrebe privrede.