Radno vrijeme: 7:30 - 16:30 pm | Tel: +387 33 250 100 | Email: [email protected]
dec 08

Poziv na okrugli stol

Finansijske implikacije Nacrta zakona o dualnom obrazovanju na obrazovni sektor

23. decembar/prosinac 2022. godine,
u prostorijama Privredne komore Kantona Sarajevo,  sa početkom u 11:00 sati

 

 Okrugli stol se održava u  okviru projekta  “Podrška uspostavi dualnog sistema obrazovanja u Kantonu Sarajevo faza II” sa ciljem da se direktori i sekretari srednjih stručnih škola pravovremeno informišu i pripreme za proces  podučavanja učenika na dva mjesta učenja.

Prezentatorica: Dželila Kramer, expertica GIZ-a

Detaljnije informacije  možete dobiti na telefone, 033/250-116, 033/250-117 ili putem e-mail-a: [email protected], [email protected].  Prijavu možete poslati do 21.decembra/ prosinca, na gore navedene mail-adrese ili na fax. broj 033/250-138. Tokom okruglog stola za sve učesnike radni materijal, ručak, kafa  i osvježenje.

PRIJAVA (.DOC)

Organizacija okruglog stola  podržana od strane GIZ-a International, a kofinansirana od Njemačkog federalnog ministrarstva za ekonomski razvoj i saradnju (BMZ) i švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC).

 

S poštovanjem,
Privredna komora Kantona Sarajevo