Radno vrijeme: 7:30 - 16:30 pm | Tel: +387 33 250 100 | Email: [email protected]
okt 17

POZIV NA OKRUGLI STOL

“Jačanje saradnje srednjih stručnih škola i obrtnika, realizacija praktične nastave”

Finansijske implikacije  Nacrta Zakona o dualnom obrazovanju, javni i privatni sektor

 20.oktobar/listopad 2022. godine,
u prostorijama Privredne komore Kantona Sarajevo,  sa početkom u 11:00 sati

 

 Okrugli stol se održava u  okviru projekta  “Podrška uspostavi dualnog sistema obrazovanja u Kantonu Sarajevo faza II” sa ciljem jačanja saradnje između  škola i obrtnika  u odabranim sektorima kako bi se osnažio proces  podučavanja na dva mjesta učenja.

Izlagači/predavači: Adaleta Bakalović i Dželila Kramer.

Detaljnije informacije  možete dobiti na telefone, 033/250-116, 033/250-117 ili putem e-mail-a: [email protected], [email protected].  Prijavu možete poslati do 19.oktobra/listopada, na gore navedene mail-adrese ili na fax. broj 033/250-138. Tokom okruglog stola za sve učesnike objezbjeđen je  radni materijal, ručak, kafa  i osvježenje u pauzama.

Organizacija okruglog stola  podržana od strane GIZ-a International, a kofinansirana od njemačkog federalnog ministrarstva za ekonomski razvoj i saradnju (BMZ) i švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC).

POZIV (.pdf)
PRIJAVA (.DOC)