Radno vrijeme: 7:30 - 16:30 pm | Tel: +387 33 250 100 | Email: info@pksa.ba
jun 30

Poziv na okrugli stol

“Predstavljanje Programa obuke za mentore u privrednim subjektima”

 koji će se održati 06. jula/srpnja 2022. godine,

u prostorijama Privredne komore Kantona Sarajevo ( ul. La Benevolencija 8),

sa početkom u 11:30 sati

Okrugli stol se održava u  okviru projekta  “Podrška uspostavi dualnog sistema obrazovanja u Kantonu Sarajevo faza II” sa ciljem jačanja saradnje između firmi i škola u odabranim sektorima kako bi se pokrenuo proces uspostave neometanog sistema podučavanja na dva mjesta učenja.

Izlagači/predavači Programa obuke su Jasmina Pezo i Mehmed Bubić, certificirani master mentori u Kantonu Sarajevo.

Detaljnije informacije možete dobiti na telefone 033/250-116, 033/250-117 ili putem e-mail-a: elvira.begovic@pksa.ba, lejlah@pksa.ba. Prijavu možete poslati do 04.jula/srpnja, na gore navedenu mail-adrese ili na fax. broj 033/250-138. Tokom okruglog stola za sve učesnike objezbjeđen je  radni materijal, ručak, kafa  i osvježenje u pauzama.

Organizacija okruglog stola  podržana od strane GIZ-a International, a kofinansirana od njemačkog federalnog ministrarstva za ekonomski razvoj i saradnju (BMZ) i švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC).

POZIV (.pdf)

PRIJAVA (.doc)

DNEVNI RED (.doc)