Radno vrijeme: 7:30 - 16:30 pm | Tel: +387 33 250 100 | Email: [email protected]
jun 25

BESPLATNA OBUKA ZA POSLOVE ZIDARA

Privredna komora Kantona Sarajevo u saradnji sa JU Srednja građevinsko – geodetskom školom Sarajevo, kao i kompanijama iz  građevinskog sektora u Kantonu Sarajevo, a uz finansijsku podršku Fondacije Helvetas Moja budućnost i Federalnog Zavoda za zapošljavanje, poziva sve zainteresovane nezaposlene osobe da se prijave za: Obuku za obavljanje poslova zidara.

Obuka traje 4 mjeseca uz mogućnost zasnivanja radnog odnosa u jednoj od kompanija učesnica projekta.

Trajanje obuke je 240 sati, od čega će se teorijski dio obuke realizovati u prostorijama  Komore i JU Srednje građevinsko-geodetska škola Sarajevo, dok će se praktična obuka obaviti školskoj radionici i građevinskim kompanijama u Kantonu Sarajevo.

Troškovi obuke za sve kandidate su besplatni.

Zainteresovane osobe svoju prijavu, uz dokaz o ispunjenju navedenog kriterija, trebaju dostaviti najkasnije do 15. jula 2021. godine, putem pošte ili lično u Privrednu komoru Kantona Sarajevo (Ulica La Benevolencija broj 8).

Sve dodatne informacije možete dobiti u Privrednoj komori Kantona Sarajevo: na broj telefona: 033 250 131 ili  putem e-maila: [email protected].  Kontakt osoba u Komori je gospodin Dino Višnjić.