Radno vrijeme: 7:30 - 16:30 pm | Tel: +387 33 250 100 | Email: [email protected]
dec 10

Nove obuke iz oblasti IT u Komori

/10.12. 2020./

Organizacija DVV- Internacional ured u Sarajevu, uz finansijsku podršku Ministarstva za privrednu saradnju SR Njemačke, danas je Komori donirala po pet licenci za dva softvera, Adobe Photoshop Cloud i Adobe Dreamweaver Cloud, neophodnih za realizaciju obuke „Web Design“ koju Komora planira organizovati.

Na ovaj način  Komora će obogatiti svoj Program edukacije za 2021. godinu sa novim obukama za obrazovanje odraslih  iz IT sektora.   Ovim putem pozivamo sve zainteresirane osobe, sa i bez radnog iskustva, da nam se jave kako bi unaprijedili svoja stručna znanja i vještine i time doprinijeli jačanju vlastitih kompetencija, kao i daljem razvoju ideje cjeloživotnog učenja.

Hvala našim partnerima na dugogodišnjoj saradnji i podršci!