Radno vrijeme: 7:30 - 16:00 pm | Tel: +387 33 250 100 | Email: info@pksa.ba

ORGANI KOMORE:

ASSEMBLY OF THE CHAMBER OF ECONOMY OF SARAJEVO CANTON 2014-2018
No.
NAME AND SURNAME COMPANY
1.
Mehmed Mehović, president KJKP SARAJEVOGAS d.o.o. Sarajevo
2.
Nataša Fazlić, vice president SARAJEVOPUTEVI d.d.
3.
Goran Šabović BBS d.o.o.
4.
Alen Gradaščević UNIS FAGAS d.o.o.
5.
Osman Delić KJU ZA ZAŠTIĆENA PRIRODNA PODRUČJA
6.
Emir Aganović JP ELEKTROPRIVREDA BiH SARAJEVO d.d.
7.
Enes Kazić JKP  “KOMUNALAC” Hadžići d.o.o.
8.
Midhat Hajrić STEP d.d.
9.
Akif Gačanović CLIMA-TRADE d.o.o.
10.
Mirela Sakalaš BBM d.o.o.
11.
Derviš Velić EL TARIK OIL BENZINSKE STANICE d.o.o.
12.
Sead Bašić ASA PSS d.o.o.
13.
Mladen Hrkaš ELSATRADE d.o.o.
14.
Faruk Hadžić FARMAVITA d.o.o.
15.
Alma Bezdrob GORENJE COMMERCE d.o.o.
16.
Rijad Jahjaefendić HTD “HOTEL GRAND” d.o.o.
17.
Rasim Bajrović EUROPA d.d.
18.
Orhideja Junuzović BH TELECOM d.d. SARAJEVO
19.
Branimir Muidža TVORNICA CEMENTA KAKANJ d.d.
20.
Zoran Bibanović WIGWAM TRAVEL & CONSULTING
21.
Sead Krupalija BH PASSPORT
22.
Vesna Filipović -Ivanović BOSNA REOSIGURANJE d.d.
23.
Ermin Čengić SARAJEVO-OSIGURANJE d.d.
24.
Enko Hubanić IPSA-INSTITUT d.o.o.
25.
Aida Zejčirović BOLJI POSAO d.o.o.
BOARD OF DIRECTORS OF THE CHAMBER OF ECONOMY OF SARAJEVO CANTON 2014-2018
RB.
NAME AND SURNAME COMPANY
1.
Ermin Čengić, president SARAJEVO – OSIGURANJE d.d.
2.
Rijad Jahjaefendić, vice president HTD “HOTEL GRAND” d.o.o.
3.
Neven Hadžisulejmanović MERKATOR BH d.o.o.
4.
Eldin Hadžiselimović ASA AUTO d.o.o.
5.
Esed Džananović JP ELEKTROPRIVREDA BiH SARAJEVO d.d.
6.
Mirsad Bjelopoljak GP ŽGP d.d. Sarajevo
7.
Osman Delić Kantonalna javna ustanova za zaštićena prirodna područja
8.
Orhideja Junuzović BH TELECOM d.d. SARAJEVO
SUPERVISORY BOARD OF THE CHAMBER OF ECONOMY OF SARAJEVO CANTON 2014-2018
RB.
NAME AND SURNAME COMPANY
1.
Edin Lončarić, president CENTROTRANS-EUROLINES d.d. Sarajevo
2.
Sena Džubur GORENJE COMMERCE d.o.o.
3.
Hasan Delić BOSNA REOSIGURANJE d.d.

CHAMBER’S BODIES OF THE CHAMBER OF ECONOMY OF SARAJEVO CANTON 2014-2018

Muamer Mahmutović,
President of the Chamber

Mehmed Mehović, President of the Assembly

Nataša Fazlić, vice president of the Assembly

Ermin Čengić, President of the Board of Directors

Rijad Jahjaefendić, vice president of the Board of Directors

Edin Lončarić, President of Supervisory Board