Radno vrijeme: 7:30 - 16:30 pm | Tel: +387 33 250 100 | Email: info@pksa.ba

Links

Other B&H Chambers

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine
Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH
Privredna komora Federacije Bosne i Hercegovine-Ured Mostar
Privredna komora Kantona Sarajevo
Privredna komora Zeničko-dobojskog kantona
Kantonalna privredna komora Tuzla
Privredna komora Unsko-sanskog kantona
Privredna komora Bosansko-podrinjskog kantona
Gospodarska komora Županije posavske
Gospodarska komora Hercegbosanske županije
Gospodarska komora Zapadno-hercegovačke županije
Privredna komora Srednje-bosanskog kantona Jajce
Privredna/Gospodarska komora Hercegovačko-neretvanske županije
Privredna komora Republike Srpske
Područna privredna komora Banja Luka
Područna privredna komora Bijeljina
Privredna komora regije Doboj
Privredna komora regije Trebinje
Privredna komora Regije Istočno Sarajevo
Privredna komora Brčko distrikta BiH

 

Privatization:

Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH

Tourist Information:

Turističko udruženje BiH
Turistička zajednica Kantona Sarajevo
Udruženje turističkih agencija BiH
www.sarajevo-travel.ba 

Canton Sarajevo:

www.ks.gov.ba

City of Sarajevo:

www.sarajevo.ba 

Municipalities:

Općina Centar: www.centar.ba
Općina Novi Grad: www.novigradsarajevo.ba
Općina Novo Sarajevo: www.novosarajevo.ba
Općina Ilidža: www.opcinailidza.ba
Općina Hadžići: www.opcinahadzici.com.ba
Općina Stari Grad: www.starigrad-sarajevo.ba
Općina Vogošća: www.vogosca.ba
Općina Trnovo:
 www.trnovo.ba

Lines of credit available to entrepreneurs on the web addresses:

Bosnia Bank International (BBI) d.d. Sarajevo
BOR Banka d.d. Sarajevo
Moja Banka d.d. Sarajevo
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.Mostar, poslovnica/filijala Sarajevo
Intesa Sanpaolo Banka d.d. BiH
Postbank BH (Poštanska Banka BiH) d.d. Sarajevo
Privredna Banka Sarajevo (PBS) d.d. Sarajevo
ProCredit Bank d.d. Sarajevo
Raiffeisen Bank d.d. BiH
Razvojna Banka FBiH
Sparkasse Bank d.d. BiH
Turkish Ziraat Bank Bosnia d.d.
UniCredit Bank
Union Banka d.d. Sarajevo
Vakufska Banka d.d. Sarajevo
Volksbank BH d.d.