Radno vrijeme: 7:30 - 16:30 pm | Tel: +387 33 250 100 | Email: [email protected]
dec 22

Zakon o porezu na dobit

/21.12.2016. godine/

U Privrednoj komori Kantona Sarajevo 21. decembra 2016. godine održana je edukacija namijenjena menadžerima i zaposlenicima u računovodstvu i reviziji. Cilj je bio da se polaznici upoznaju sa odredbama Pravilnika o primjeni zakona o porezu na dobit, identifikaciiji porezno nepriznatih i priznatih stavki, identifikaciji i popunjavanju obrazaca.

 

 

Sadržaj seminara:

  • Primjena Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dobit („Službene novine Federacije BiH“, br. 88/16)
  • Razumijevanje odredbi pravilnika u vezi sa obračunom poreza na dobit
  • Upoznavanje sa obrascima i sačinjavanje porezne prijave

Predavač je Medina Dudo, stručna savjetnica u Federalnom ministarstvu finansija, Odsjek za poreznu politiku. Radno iskustvo u oblasti direktnih poreza stekla je radeći kao porezni inspektor u Poreznoj upravi Federacije BiH.