Radno vrijeme: 7:30 - 16:30 pm | Tel: +387 33 250 100 | Email: [email protected]
nov 21

Uspješno realizirana obuka za mentore praktične nastave

/18. novembar 2022. godine./

Kroz drugu fazu projekta koji nosi naziv Podrška uspostavljanju dualnog sistema obrazovanja u Kantonu Sarajevo u Privrednoj komori Kantona Sarajevo 18.11.2022. godine uspješno je završena i druga po redu obuka za mentore praktične nastave realizirana u dva dijela, i to prvi dio od 7.8.11. i 11.11.2022.  i drugi dio u periodu od 14.-15.11.2022. godine. Obuku su vodili master treneri Mehmed Bubić, Jasmina Pezo, Boris Šašić i Rašid Šehović.

Ovim je zaokružan proces obučavanja mentora kroz projektne aktivnosti za tekuću godinu. 

Obukom su obuhvaćene teme kao što su uloga, zadaci, te odgovornosti mentora u dualno organizovanom stručnom obrazovanju, prednosti i koristi dulano organizovanog stručnog obrazovanja te zakonski propisi koji se odnose na obuku mladih u preduzeću.  

Kroz teorijski i praktični program obuke polaznici su bili u prilici naučiti kako izraditi plan praktične nastave u kompaniji, koji se zasniva na tipičnim radnim i poslovnim procesima, stvoriti uslove pogodne za učenje i motivirajuću kulturu učenja u kompaniji, koristiti metode obuke i medije u skladu sa situacijom, također znati pružiti podršku mladima sa poteškoćama u učenju tako što bi se individualizirala njihova obuka, prepoznati probleme i sukobe tokom obuke u kompaniji i raditi na njihovom rješavanju, te utvrditi i procijeniti učinak i provesti intervjue za procjenjivanje. 

Provedbu ovog projekta je podržala “Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit” (GIZ) GmbH u sklopu svog projekta “Stručno obrazovanje u Bosni i Hercegovini”, koji je sufinansiran od strane Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Njemačke (BMZ) i Švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC).