Radno vrijeme: 7:30 - 16:30 pm | Tel: +387 33 250 100 | Email: [email protected]
mar 18

Upravljanje projektima

/ 13. – 15.03.2019./

U Privrednoj komori Kantona Sarajevo u periodu od 13. do 15. marta 2019. održana je radionica o temi „Upravljanje projektima”. Ova trodnevna edukacija okupila je poslovne ljudi koji su uključeni u realizaciju projekata, kao i one koji žele da unaprijede poslovanje svoje organizacije korištenjem projekt menadžmenta.

Osnovni ciljevi ove radionice su upoznavanje sa značajem i ulogom projekata u poslovanju, razumijevanje odnosa između projekata i strategijskih ciljeva organizacije, kao i razumijevanje logike i primjene tehnika i modela upravljanja projektima.

Fokus prvog dijela radionice je bio na planiranju projekta, drugi dio se fokusirao na implementaciju projekta, monitoring i kontrolu prilikom implementacije, te poduzimanju korektivnih mjera u slučaju odstupanja od plana, dok se treći dio odnosio na alokaciju i niveliranja resursa. U modernom poslovanju česti su zahtjevi i za smanjenjem vremena trajanja projekta, pa je fokus četvrtog dijela radionice bio na tehnici smanjenja vremena trajanja projekta. Na kraju, polaznici su upoznati i sa procesom završavanja projekta.

Predavač je bio dr. Mugdim Pašić, profesor na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu i pročelnik Odjela za industrijsko inženjerstvo i menadžment. Prof. Pašić razvio je i održao brojne programe i kurseve za međunarodne i domaće organizacije.

Ovu aktivnost Komora je realizirala u okviru Programa “Unapređenje institucijske preduzetničke infrastrukture“ Ministarstva privrede Kantona Sarajevo.