Radno vrijeme: 7:30 - 16:30 pm | Tel: +387 33 250 100 | Email: [email protected]
dec 24

Unapređenje saradnje obrazovanja odraslih i privrede

/ 23.12.2019./ 

Okrugli sto o temi: „Unapređenje saradnje obrazovanja odraslih i privrede“ održan je 23. decembra 2019. u Sarajevu, kao rezultat saradnje Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo i DVV International – Ured za Bosnu i Hercegovinu.

Fokus okruglog stola bila je težnja ka zajedničkom pristupu i saradnji svih aktera u implementaciji zakonske regulative i sveukupnog rasta i razvoja društva. Obrazovanje odraslih je ključan mehanizam svakom pojedincu koji želi da ulaže u sebe i stječe neophodna znanja, vještine i kompetencije potrebne tržištu rada.

Naglašeno je da je trenutno u Kantonu Sarajevo u Registar organizatora obrazovanja odraslih upisano 25 subjekata sa 53 akreditovana programa. Ministarstvo je u proteklom periodu aktivno radilo na prijedlogu izmjena i dopuna postojećeg Zakona o obrazovanju odraslih kao jednog od mehanizama unapređenja prava, ali i odgovornosti organizatora obrazovanja.

Istaknuta je preporuke daljeg djelovanja: – osigurati koherentan pristup na svim nivoima vlasti u segmentu obrazovanja odraslih; – pojačati ulogu socijalnih partnera; – osigurati partnerstva i umrežavanja; – povećati javna sredstva i ulaganja u obrazovanje odraslih; – jačanje kapaciteta; – modernizacija nastavnih programa definisanih ishodima učenja.

Na okruglom stolu zaključno je iskazana spremnost na saradnju organizatora obrazovanja odraslih, poslodavaca i Službe za zapošljavanje KS. Na ovaj način, svi uključeni akteri će na najefikasniji način steći uvid u potrebe tržišta rada i biti u mogućnosti kvalitetno odgovoriti na postavljene izazove.

Predstavnica Privredne komore Kantona Sarajevo, u svojstvu registrovanog organizatora obrazovanja odraslih u Kantonu Sarajevo, učestvovala je u radu ovog skupa.