Radno vrijeme: 7:30 - 16:30 pm | Tel: +387 33 250 100 | Email: [email protected]
jun 19

Učenje kroz rad – Sastanak projektnih partnera u Brnu

/ 11.-12.06.2018. godine/

Trgovinska i industrijska komora Brna, Republika Češka je u periodu 11 – 12. juna 2018. godine organizirala konferenciju u okviru  projekta Dunavskog transnacionalnog programa koji nosi naziv „Učenje kroz rad /Learning by Doing“, u kojoj su učestvovali projektni partneri iz 14 zemalja. Iz Bosne i Hercegovine sastanku su prisustvovali predstavnici Privredne komore Kantona Sarajevo i Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.

 

Tokom dvodnevnog rada održan je sastanak Upravnog odbora, bilateralni sastanak partnera i lidera projekta, okrugli stol o Studiji izvodljivosti i observatoriju VET sistema. Radilo se i na pripremi nacionalnih strategija, preporuka za politiku modernizacije sistema srednjeg stručnog obrazovanja.

 

Na kraju susreta definisani su sljedeći koraci, zadaci i rokovi za četvrto razdoblje po radnim paketima i 3. izvještaj o napretku partnera u realizaciji projekta.