Radno vrijeme: 7:30 - 16:30 pm | Tel: +387 33 250 100 | Email: [email protected]
jun 22

Tehnike prodaje

/21.06.2016. godine/

Seminar „Tehnike prodaje”, održan 21. juna 2016. godine u Privrednoj komori Kantona Sarajevo, slijedi savremenu poslovnu praksu te učesnicima nudi novi pogled na prodaju, postavljanje strategije prodaje i tehnike prodaje.
“Stavovi da se za prodaju treba roditi, ili pak kako je prodaja samo produžena ruka oglašavanja, su odavno prevaziđeni. Danas, u savremenom svijetu i visokokonkurentnim tržištima prodaja je postala najvažnija strateška poslovna funkcija kompanije, koja djeluje po svojim principima i zakonitostima. Istovremeno, osobe koje obavljaju prodajne zadatke su među najplaćenijima u kompanijama”, istaknuto je na seminaru.

Predavač je profesorica Selma Kadić – Maglajlić koja je predavala na univerzitetima u Austriji, Sloveniji i Norveškoj te sada predaje na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu.
Doktorat Kadić – Maglajlić iz oblasti prodaje i prodajnog menadžmenta nagrađen je za izvrsnost, kako u naučnom tako i u praktičnom smislu, a njena uža specijalnost je prodaja i prodajni menadžment iz čega objavljuje naučno – istraživačke radove u referentnim naučnim časopisima. Neke od tema seminara bile su “Izazovi savremenog biznisa: Kako nam marketing može pomoći?”, “Njegovo veličanstvo klijent/korisnik/kupac/potrošač”, “Komunikacija je ključ dugoročnog odnosa sa klijentima”, te “Prodajne tehnike i učinkovito otklanjanje prigovora”.