Radno vrijeme: 7:30 - 16:30 pm | Tel: +387 33 250 100 | Email: [email protected]
sep 09

Seminar u Komori

Privredna komora Kantona Sarajevo obavještava sve zainteresirane kandidate da organizira:

 Obuku za pripremanje polaganja pravosudnog ispita
25. septembar/rujan sa početkom u 10.00 sati u prostorijama Komore

Program seminara provodit će se na osnovu i u okviru Zakona o pravosudnom ispitu (Službene novine Federacije BiH, br.2/95, 35/98, 29/03 i 43/13) i Programa pravosudnog ispita (Službene novine Federacije BiH, broj 28/16).

Predavači na seminaru su članovi/ispitivači Komisije za polaganje provosudnog ispita na nivou Federacije Bosne i Hercegovine.

Seminar će trajati  osam vikenda, uz poštovanje svih epidemoloških  mjera, u skladu  sa  propisima nadležnih organa.

 U toku seminara obradit će se  materija iz krivičnog prava, građanskog prava sa porodičnim pravom, privrednog  prava, upravnog i radnog prava, ustavnog sistema i organizacije pravosuđa.

U okviru seminara realiziraće se i praktične vježbe (pismeni radovi) za polaganje pismenog dijela ispita iz krivičnog i građanskog odnosno porodičnog prava.

Nakon završetka obuke, polaznici će dobiti potvrdu o pohađanju seminara za pripremanje polaganja pravosudnog ispita.

Kotizacija: 990,00 KM, po polazniku. U cijenu je uključen PDV. Kotizacija se uplaćuje na žiro račun komore: Raiffeisenbank bank BiH 1610000004560078. U kotizaciju su uključena predavanja, pisani materijal i osvježenje. Prijave su otvorene do 22. septembra/rujna, odnosno do popune mjesta.

Tokom obuke će biti primijenjene sve mjere u skladu s preporukama epidemiologa te vas ovim putem molimo da se istih pridržavate  u formalnom i  neformalnom dijelu obuke.

 

POZIVNO PISMO (.pdf)

PRIJAVA (.doc)

 

S poštovanjem

 Privredna komora Kantona Sarajevo