Radno vrijeme: 7:30 - 16:30 pm | Tel: +387 33 250 100 | Email: [email protected]
okt 21

Saradnja sa obrtnicima ka što uspješnijoj realizaciji praktične nastave

/20. oktobar 2022./

S ciljem jačanje saradnje srednjih stručnih škola i obrtnika, kao i što učinkovitije realizacije praktične nastave, Privredna komora Kantona Sarajevo je 20. oktobra 2022. godine organizirala okrugli sto na kojem je između ostalog razgovarano i o nacrtu Zakona o dualnom obrazovanju u Kantonu Sarajevo, te njegovim finansijskim implikacijama na javni i privatni sektor.

Nakon uvodnih riječi Adalete Bakalović i Dželile Kramer uslijedila je diskusija tokom koje su se prisutni predstavnici obrtnika, srednjih strukovnih škola i predstavnici Privredne komore Kantona Sarajevo i Obrtničke komore Kantona Sarajevo složili da je neophodna jača saradnja svih relevantnih aktera koji mogu pomoći u provođenju praktične nastave, kao i budućem uspostavljanju dualnog modela obrazovanja, koji bi ovu oblast trebao da unaprijedi. 

Ovaj događaj dio je aktivnosti u okviru projekta “Podrška uspostavi dualnog sistema obrazovanja u Kantonu Sarajevo faza II”.