Radno vrijeme: 7:30 - 16:30 pm | Tel: +387 33 250 100 | Email: [email protected]
mar 24

POZIV PRIVREDNICIMA U KANTONU SARAJEVO!

Privredna komora Kantona Sarajevo poziva sve privredne subjekte sa područja Kantona Sarajevo da joj u što kraćem roku dostave informacije sa kojim problemima u poslovanju se suočavaju u jeku pandemije korona virusa „COVID -19“, i koje su to mjere koje bi im bile od koristi u novonastalim okolnostima.

Također, molimo privrednike da nam dostave i popunjen Upitnik o posljedicama korona virusa na poslovanje.  Cilj upitnika je steći uvid u poslovanje s obzirom na novonastalu situaciju a  uključuje i pitanja koja se tiču procjene finansijske štete i utjecaja potencijalnoga izostanka radnika na poslovanje. (LINK NA UPITNIK)

Sve informacije bit će dostavljene Koordinacionom tijelu Vlade Kantona Sarajevo za predlaganje mjera zaštite i oporavka privrede i poboljšanje položaja uposlenika i privrednika pogođenih krizom izazvanom pandemijom korona virusa.

Određeni su timovi za pojedine grane privrede, kojima možete dostavljati svoje informacije i slati upite, i to:

SAVJET ZA INDUSTRIJU

Uključuje oblasti:
A – Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov
B – Vađenje ruda i kamena
C – Prerađivačka industrija
Kontakt osoba: Elvira Begović
Email: [email protected]
Kontakt tel: 062 878 628

SAVJET ZA GRAĐEVINARSTVO, INDUSTRIJU GRAĐEVINSKOG MATERIJALA I PROJEKTANTSKE USLUGE

Uključuje oblasti:
F – Građevinarstvo
Kontakt osoba: Kemal Hadžimusić
Email: [email protected]
Kontakt tel: 061 173 962

SAVJET ZA KOMUNALNU DJELATNOST

Uključuje oblasti:
D – Proizvodnja i opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
E – Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša
Kontakt osoba: Nedim Dizdarević
Email: [email protected]
Kontakt tel: 062 983 490

SAVJET ZA SAOBRAĆAJ I VEZE, TELEKOMUNIKACIJE I IT

Uključuje oblasti:
H – Prijevoz i skladištenje
J – Informacije i komunikacije
Kontakt osoba: Elvira Kršo
Email: [email protected]
Kontakt tel: 061 106 042

SAVJET ZA TRGOVINU

Uključuje oblasti:
G – Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala
Kontakt osoba: Rodoljub Živadinović
Email: [email protected]
Kontakt tel: 061 107 013

SAVJET ZA TURIZAM I UGOSTITELJSTVO

Uključuje oblasti:
I – Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (hoteljerstvo i ugostiteljstvo)
Kontakt osoba: Darko Vujović
Email: [email protected]
Kontakt tel: 061 740 473

SAVJET ZA BANKARSTVO, FINANSIJSKE USLUGE I OSIGURANJE

Uključuje oblasti:
K – Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja
Kontakt osoba: Lejla Halkić
Email: [email protected]
Kontakt tel: 061 218 805

OBRTI

Obrtničke djelatnosti
Kontakt osoba: Dino Višnjić
Email: [email protected]
Kontakt tel: 061 229 974

OSTALE DJELATNOSTI

Ostale djelatnosti uključuju:
L – Poslovanje nekretninama
M – Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti
N – Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti
O – Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje
P – Obrazovanje
Q – Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
R – Umjetnost, zabava i rekreacija
S – Ostale uslužne djelatnosti
T – Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca
U – Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela
Kontakt osoba: Irena Čavrk
Email: [email protected]
Kontakt tel: 061 214 250

 

Kako mnoga pitanja nisu u nadležnosti Kantona Sarajevo, svakako da će se nastojati, u saradnji sa višim nivoima vlasti, koordinirano djelovati i učiniti sve u saniranju već nastalih velikih šteta po privredu kako u Kantonu Sarajevo, tako i u cijeloj zemlji.

Nadamo se da ćemo, uz poštivanje svih naredbi i preporuka nadležnih organa, što prije prevazići ovu tešku situaciju, i da ćemo zajednički iznaći rješenja za oporavak naše privrede.

Privreda u Sarajevu je dokazala da i u najtežim uslovima može opstati, vjerujemo da će i u ovoj teškoj borbi pokazati svoju snalažljivost i snagu.