Radno vrijeme: 7:30 - 16:30 pm | Tel: +387 33 250 100 | Email: [email protected]
jan 11

Poslovni inkubator i co-working space u Komori – PRIJAVITE SE

/ januar 2019./

 U Privrednoj komori Kantona Sarajevo počeo je sa radom Poslovni inkubator.

Za preduzetnike je, bez naknade, obezbijeđen adekvatan prostor na petom spratu poslovne zgrade Komore (La Benevolencija broj 8), koji uključuje prostor za urede, co-working space.

Prostor je opremljen neophodnim uredskim namještajem, dostupan je bežični internet, a na raspolaganju je i ostala uredska oprema, kao što je mrežni kopir aparat, printer i drugo.

Pogodnost je da korisnici inkubatora mogu registrovati svoju firmu na poslovnoj adresi Komore, a dostupna im je i pravna i mentorska podrška.

Ovu aktivnost podržala je Vlada Kantona Sarajevo – Ministarstvo privrede, u okviru Programa unapređenja institucijske preduzetničke infrastrukture i u skladu je sa smjernicama iz Strategije razvoja Kantona Sarajevo do 2020. godine.

PRIJAVITE SE!!!

Za više informacija obratite nam se

putem telefona na broj: 033 250 100

 ili putem e-maila: [email protected]