Radno vrijeme: 7:30 - 16:30 pm | Tel: +387 33 250 100 | Email: [email protected]
okt 10

Održana prva radionica o temi Stručno osposobljavanje – automehatroničar

/9. oktobar 2023./

Prva informativno-konsultativna radionica o temi: „ Inicijativa privatnog sektora za mlade / Stručno osposobljavanje – automehatroničar” održana je 09.10.2023. godine u Privrednoj komori Kantona Sarajevo. Cil radionice je bio razmjena informacija i afirmacija novog zanimanja automehatroničar u školama i firmama, kako bi se unaprijedio proces provođenja praktične nastave kod poslodavaca.

Radionica se organizira u okviru programa Inicijativa privatnog sektora za mlade / Private Sector Youth Initiative (PSYI) u BiH, kroz fazu dva za Kanton Sarajevo, kojeg realizira Privredna komora Kantona Sarajevo u saradnji sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj i TaiwanBusiness – EBRD Fondom za tehničku saradnju. Kroz implementaciju ovog programa Komora je u prilici osnažiti sopstvene kapacitetete i kroz saradnju sa poslovnim sektorom i obrazvnim institucijama pružiti značajniju podršku u pravcu što efikasnijeg osposobljavanja stručnog kadra za potrebe privrede.