Radno vrijeme: 7:30 - 16:30 pm | Tel: +387 33 250 100 | Email: [email protected]
dec 03

Obuka mentora praktične nastave

Privredna komora Kantona Sarajevo u saradnji sa njemačkim Giz-om, organizuje besplatnu  obuku  mentora praktične nastave, koja ima  za cilj stvaranje pretpostavki za uvođenje  dualnog obrazovanja u  Kantonu Sarajevo.

Mentori  predstavljaju sponu između interesa učenika, škola i firmi. Zadatak mentora je praćenje učenika u procesu usvajanja znanja i kompetencija, te procjena i vrednovanje njegovog napretka školi i upravi firme.

Mentori u firmama, osobe  zadužene  za učenike na praktičnoj nastavi, posjeduju pedagoška, pravna, organizacijska, psihološka,  metodička znanja i vještine. S tim u vezi nam je zadovoljstvo pozvati Vas na edukaciju koja će Vas osnažiti da uspješno ispunite ovaj zahtjevan zadatak.

 

Datum i mjesto

 Prostorije Privredne komore Kantona Sarajevo
11-13.12.2021  I-dio
18-19.12.2021 II-dio

 

Ciljna grupa

Edukacija je namijenjena budućim mentorima, licima koja su odgovorna za upravljanje ljudskim resursima,  koja brinu i podučavaju učenike tokom realizacije  praktične nastavi kao i ostalim zainteresovanim za usavršavanje u ovim oblastima.

 

Prijava (.doc)

Broj mjesta je ograničen na 15 učesnika. Rok za prijavu je 07.decembar 2021. godine .

Obuka će se ralizovati u skladu sa svim propisanim epidemiološkim mjerama. Tokom obuke za sve polaznike objezbjeđen je  radni materijal, ručak, kafa  i osvježenje u pauzama.

Obuka mentora u je  podržana od strane GIZ-a International, a kofinansiran od njemačkog federalnog ministrarstva za ekonomski razvoj i saradnju (BMZ) i švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC).