Radno vrijeme: 7:30 - 16:30 pm | Tel: +387 33 250 100 | Email: [email protected]
okt 28

Obuka mentora praktične nastave

Privredna komora Kantona Sarajevo u saradnji sa njemačkim Giz-om, organizuje besplatnu  obuku  mentora praktične nastave, koja ima  za cilj stvaranje pretpostavki za uvođenje  dualnog obrazovanja u  Kantonu Sarajevo.

Mentori  predstavljaju sponu između interesa učenika, škola i firmi. Zadatak mentora je praćenje učenika u procesu usvajanja znanja i kompetencija, te procjena i vrednovanje njegovog napretka školi i upravi firme.

Mentori u firmama, osobe  zadužene  za učenike na praktičnoj nastavi, posjeduju pedagoška, pravna, organizacijska, psihološka,  metodička znanja i vještine. S tim u vezi nam je zadovoljstvo pozvati Vas na edukaciju koja će Vas osnažiti da uspješno ispunite ovaj zahtjevan zadatak.

 

Ciljna grupa

Edukacija je namijenjena budućim mentorima, licima koja  podučavaju učenike tokom realizacije  praktične nastave, osoblju koje  upravljanja ljudskim resursima,  kao i ostalim zainteresovanim za usavršavanje u ovim oblastima.

 

Raspored obuke po danima i satnica

 1. novembar/studeni 9-17.00 sati;
  08. novembar/studeni 9-17.00 sati;
  11.novembar/studeni 9-14.00 sati;
  14.novembar/studeni 9-14.00 sati;
  15.novembar/studeni 9-14.00 sati;
  18.novembar/studeni 8-17.00 sati;.

Po završetku obuke  planirana je dodjela certifikata.

Prijava

Zbog načina rada broj mjesta je ograničen na 15 učesnika. Rok za prijavu je 04.novembar/studeni 2022. godine. Obuka će se ralizovati u skladu sa svim propisanim epidemiološkim mjerama. Tokom obuke za sve polaznike objezbjeđen je  radni materijal, ručak, kafa  i osvježenje u pauzama.

 

 

Obuka mentora u je  podržana od strane GIZ-a International, a kofinansiran od Njemačkog federalnog ministarstva za ekonomski razvoj i saradnju (BMZ) i Švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC).

 

Prijava (.doc)

Poziv (.pdf)