PRIJAVA – MEĐUNARODNA POSLOVNA KONFERENCIJA KANTON SARAJEVO 2019
APPLICATION FORM – INTERNATIONAL BUSINESS CONFERENCE SARAJEVO CANTON 2019

26. septembar 2019. godine / 26ᵗʰ September, 2019
Hotel Ibis Styles Sarajevo
(Džemala Bijedića 169a, 71000 Sarajevo, BiH/B&H)

  Želite li ići u turistički obilazak grada? /Would you like to go to the city tour?
  Da/YesNe/No

  Želite li prisustvovati poslovnoj večeri? /Would you like to attend a business dinner?
  Da/YesNe/No

  Krajnji rok za prijavu je 23. septembar 2019. godine. Molimo Vas da na vrijeme izvršite svoju registraciju, kako bismo što efikasnije organizirali bilateralne susreta sa poslovnim partnerima iz inozemstva.

  Popunjenu prijavu dostaviti putem e-maila: info@pksa.ba  ili na fax: +387 (0)33 250 138. Prijavu možete izvršiti i online putem linka: https://pksa.ba/konferencija

  Deadline for the registration is September 23, 2019. Please, submit your application in timely manner, so that we could efficiently organize bilateral meetings with business partners from abroad.

  Please fill in the application by e-mail: info@pksa.ba or fax: +387 (0)33 250 138. You can also apply online via the link: https://pksa.ba/konferencija