Radno vrijeme: 7:30 - 16:30 pm | Tel: +387 33 250 100 | Email: [email protected]
nov 11

Kako primjeniti pravila o transfernim cijenama

/10.11.2016. godine/

U organizaciji Privredne komore Kantona Sarajevo 10. novembra je održana radionica o primjeni pravila o transfernim cijenama, identifikaciji povezanih lica, kao i identifikaciji odgovarajuće metodologije u analizama transfernih cijena. Radionica je okupila menadžere i radnike u računovodstvu i reviziji.
Ciljevi radionice:
· Primjena Pravilnika o tranfernim cijenama („Službene novine Federacije BIH“ br 67/16)
· Razumijevanje savremene prakse u odnosima sa povezanim licima,
· Upoznavanje sa metodologijom transferne cijene i implementacijom.

Predavač je bila Medina Dudo, stručni savjetnik u Federalnom ministarstvom finansija, Odsjek za poreznu politiku. Gđa Dudo je svoje radno iskustvo u oblasti direktnih poreza stekla radeći i kao federalni porezni inspektor u Poreznoj upravi Federacije BiH.
Program radionice:
· Popisi o transfernim cijenama,
· Potrebna ekonomska znanja, vještine i umjeće,
· Praktični primjeri i radionica.