Radno vrijeme: 7:30 - 16:30 pm | Tel: +387 33 250 100 | Email: [email protected]
okt 26

Anketa – Jačanje kapaciteta za implementaciju dualnog obrazovanja u BIH visokom obrazovanju – DUALSCI

Univerzitet u Sarajevu je učesnik u projektu dualnog obrazovanja i  trenutno se radi istraživanje o spremnosti kompanija za učešće u takvom modelu obrazovanja.

Naime, javni univerziteti u BiH, kantonalna ministarstva Federacije Bosne i Hercegovine i entitetsko ministarstvo Republike Srpske, te privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, pokrenule su istraživanje o evaluaciji interesa, potreba i kapaciteta organizacija/ kompanija iz Bosne i Hercegovine u svrhu procjene njihovih mogućnosti da postanu potencijalni partner u dualnom visokom obrazovanju zajedno sa visoskoškolskim ustanovama.

Upitnik je namijenjen za popunjavanje svim organizacijama/ kompanijama u Republici Srpskoj, Federaciji BIH i Distriktu Brčko koje zapošljavaju visokoobrazovni kadar.

Molimo Vas da upitnik popunite do kraja i kliknete na kraju na „Pošalji“ kako bi podaci bili sačuvani.

LINK NA ANKETU:

http://rc3.etf.unssa.rs.ba/ls/index.php/862474/lang-bs