Radno vrijeme: 7:30 - 16:30 pm | Tel: +387 33 250 100 | Email: [email protected]
feb 22

Privredna komora Kantona Sarajevo od 2021. godine realizuje projekat “Podrška uspostavi dualnog sistema obrazovanja u Kantonu Sarajevo”, gdje je jedna od ključnih komponenti projekta podrška privrednom i obrazovnom sektoru na polju jačanja i izgradnje kapaciteta osoblja pri realizacije praktične nastave na dva mjesta učenja.

Ovim putem pozivamo mentore praktične nastave koji su pohađali i uspješno završili obuku  na stručno usavršavanje:

 

“Izgradnja i jačanje kapaciteta mentora praktične nastave u privrednim subjektima”

28.februar 2023. godine, u prostorijama Privredne komore Kantona Sarajevo
sa početkom u 10:30 sati

 

Imajući u vidu veoma odgovornu i važnu  ulogu u radu sa učenicima, usavršavanje je koncipirano sa slijedećim sadržajem:

-Uspješno nošenje sa konfliktnim situacijama

-Kako poboljšati koncentraciju i lakše učiti

-Kako postati fokusiraniji

-Kako ojačati kreativnost

-Kako lakše podnositi izazove

 

Učešće na usavršavanju podrazumijeva interaktivan rad kroz koji će vas voditi  Emina Muharemović, NLP Master Trainer IN,  Coach Master Trainer  ICI , učitelj  autogenog treninga po Schultzu, NLP terapeut. Aktivno vodi i organizuje edukacije i radionice na polju unapređenja poslovnih vještina i unapređenju kvaliteta života i rada pojedinaca i organizacija. Dugogodišnje radno iskustvo i poslovnu praksu, znanja iz ekonomije uspješno kombinuje sa psihologijom i ljudskim ponašanjem, kao neodvojivim komponentama.

Detaljnije informacije možete dobiti na tel. 250-117 ili putem e-mail-a:[email protected]. Prijavu   možete poslati do 24.februara, na gore navedenu mail-adresu ili na fax. broj 033/250-196. Tokom usavršavanja za sve učesnike objezbjeđen je  radni materijal, ručak, kafa  i osvježenje u pauzama.

POZIV (.pdf)
DNEVNI RED (.pdf)
PRIJAVA (.docx)

 

Napomena: Stručno usavršavanje mentora  predviđeno i Nacrtom Zakona o dualnom obrazovanju.
Organizacija radionice  je  podržana od strane GIZ-a International, a kofinansirana od Njemačkog federalnog ministarstva za ekonomski razvoj i saradnju (BMZ) i Švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC).