Radno vrijeme: 7:30 - 16:00 pm | Tel: +387 33 250 100 | Email: info@pksa.ba
okt 23

Obavještenje

Privredna komora Kantona  Sarajevo otpočela je aktivnosti na realizaciji  Programa usavršavanja predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti  Kantona Sarajevo, a koji je uz predhodnu saglasnost Vlade Kantona Sarajevo, broj: 02-05-35648-3/19 od 03. oktobra 2019. godine, donio predsjednik Komore (Službene novine Kantona Sarajevo broj 41/19).

ODLUKA O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NA PROGRAM USAVRŠAVANJA PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNIH ODBORA I UPRAVA PRIVREDNIH DRUŠTAVA SA UČEŠĆEM DRŽAVNOG KAPITALA IZ NADLEŽNOSTI KANTONA SARAJEVO

PROGRAM USAVRŠAVANJA PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNIH ODBORA I UPRAVA PRIVREDNIH DRUŠTAVA SA UČEŠĆEM DRŽAVNOG KAPITALA IZ
NADLEŽNOSTI KANTONA SARAJEVO

Ovdje možete pogledati Odluku i Program (.pdf).