Radno vrijeme: 7:30 - 16:00 pm | Tel: +387 33 250 100 | Email: info@pksa.ba

PROJEKTI

PREGLED ZNAČAJNIJIH PROJEKATA PRIVREDNE KOMORE KANTONA SARAJEVO,
REALIZIRANIH IZ MEĐUNARODNIH I/ILI DOMAĆIH IZVORA
2006 – 2017:

UČENJE KROZ RAD - (LEARNING BY DOING) / 2017 - 2019

PROJEKAT: UČENJE KROZ RAD – USMJERENA IZGRADNJA KAPACITETA PARTNERSTAVA ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE (SOO/VET) U DUNAVSKOM REGIONU, U PRAVCU EFEKTIVNE MODERNIZACIJE SISTEMA SOO/VET (LEARNING BY DOING)

OPIS: Učenje kroz rad ima za cilj poboljšati kapacitete SOO aktera u zemljama Podunavlja, i to kroz jačanje nacionalnih i međunacionalnih partnerstava. Projekat će strukovnim akterima omogućiti veće znanje i alate, što će u svakom slučaju rezultirati povećanjem kapaciteta za bolju podršku Evropskoj reformi u strukovnom obrazovanju.

Trgovinska i industrijska komora Budimpešte je vođa projekta, dok su Privredna komora Kantona Sarajevo i Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo jedni od 24 partnera na projektu, koji obuhvata 14 zemalja regiona.

Projekat “Učenje kroz rad” sufinansiran je iz fondova Evropske unije (ERDF, IPA) u okviru Dunavskog transnacionalnog programa. Ukupan budžet iznosi 2,3 miliona eura.

Projekat je započeo 1. januara 2017. godine i trajat će do 30. juna 2019. godine.

 

ENERESE - ENERGETSKA EFIKASNOST, OBNOVLJIVI IZVORI I OKOLIŠ / 2013 - 2016

PROJEKAT: ENERESE – ENERGETSKA EFIKASNOST, OBNOVLJIVI IZVORI I OKOLIŠ – POSTDIPLOMSKI STUDIJ (PROGRAMSKA LINIJA TEMPUS IV).

OPIS: 

Projekat ENERESE – „Energetska efikasnost, obnovljivi izvori i utjecaj na okoliš – master studij“, koji se finansira iz EU programske linije Tempus i kojeg provodi 14 partnera iz regiona i EU, među kojima i Privredna komora Kantona Sarajevo, je trajao tri godine i završen je 2016. godine.

Projekat je imao za cilj uspostavljanje postdiplomskog studija iz energetske efikasnosti i obnovljivih izvora na fakultetima u Sarajevu, Banja Luci, Nišu, Podgorici i Novom Pazaru.

Lider projekta je Univerzitet Novi Pazar. Privredna Komora Kantona Sarajevo je jedan od 14 partnera i zajedno sa Inženjerskom komorom Srbije je jedina neakademska institucija. Ostalih 12 partnera su fakulteti i univerziteti iz regije, Njemačke, Slovačke, Slovenije i Grčke.

GIZ – PROJEKAT PODRŠKA OBRAZOVANJU ODRASLIH / 2014 - 2016

PROJEKAT: GIZ – PROJEKAT PODRŠKA OBRAZOVANJU ODRASLIH

OPIS: Projekat je počeo u septembru 2014. godine i trajao do februara 2016. godine. Cilj projekta je razvijanje/kreiranje vlastite obuke od strane ponuđača obuke, na osnovu iskazanih potreba, a koje su utvrđenje analizom tržita. Komora je jedan od 15 aplikanata čije su aplikacije prihvaćene i koja je ušla u implementaciju projekta.

IZGRADNJA KAPACITETA ZA INVESTICIJSKE PROJEKTE U KANTONU SARAJEVO / 2016

PROJEKAT: IZGRADNJA KAPACITETA ZA INVESTICIJSKE PROJEKTE U KANTONU SARAJEVO

OPIS: U okviru Sporazuma o partnerstvu BACID fonda za akcije povezane sa transferom znanja, Privredna komora Kantona Sarajevo je, u saradnji sa SA-Group i Općinom Ilidža, organizirala obuku: „Izgradnja kapaciteta za investicijske projekte u Kantonu Sarajevo“. Krajnji cilj projekta je transfer znanja iz Republike Austrije oko poslovanja industrijskih zona. Sačinjen je i Izvještaj sa seminara i dostavljen BACID-u.

WEB - „WE ENFORCE BUSINESS“ / 2013 - 2015

PROJEKAT: WEB – „WE ENFORCE BUSINESS“ (INSTRUMENT FOR PRE-ACCESSION ASSISTANCE)

OPIS: Komora je učestvovala u realizaciji projekta „WeB – We Enforce Businesses“, kojeg je sufinansirala Evropska unija sredstvima IPA (Instrument for Pre-accession Assistance) fonda.

Tokom dvije godine, Komora je kroz projekat ojačala svoje kapacitete. Najvećim dijelom aktivnosti projekta su bile usmjerene na podršku kompanijama iz oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija. Međutim, koristi od projekta su imale i sve članice komora u BiH koje žele da unaprijede svoje poslovanje intenzivnijom primjenom IKT.

Projekat je počeo 01.01.2013. godine i trajao je dvije godine.

PRILIKA PLUS / 2014

PROJEKAT: PRILIKA PLUS

OPIS:  U okviru aktivnosti ovog projekta Komora je radila na istraživanju potreba tržišta rada Kantona Sarajevo. Predstavnici Komore su prisustvovali edukaciji o odabiru testnih instrumenata, provedena je obuka ispitivača, kreiranje testova i ishoda testnih pitanja.

MEĐUSEKTORSKA SARADNJA U OBLASTI FINANSIRANJA ENERGETSKE EFIKASNOSTI U ZGRADARSTVU U OKVIRU EU PROPISA I PRAVNIH SPORAZUMA / 2013

PROJEKAT: MEĐUSEKTORSKA SARADNJA U OBLASTI FINANSIRANJA ENERGETSKE EFIKASNOSTI U ZGRADARSTVU U OKVIRU EU PROPISA I PRAVNIH SPORAZUMA – EUBUILD ENERGY EFFICIENCY. (PROGRAMSKA LINIJA IPA SEE – JUGOISTOČNA EVROPA – EKONOMSKO-SOCIJALNO PARTNERSTVO)

OPIS:  Projekat međusektorska saradnja u oblasti finansiranja energetske efikasnosti u zgradarstvu u okviru EU propisa i pravnih sporazuma – EUBUILD ENERGY EFFICIENCY. (Programska linija IPA SEE – Jugoistočna Evropa – ekonomsko – socijalno partnerstvo) je uspješno realiziran.

OSIGURAVANJE STRUKOVNE IZVRSNOSTI ZA PREHRAMBENE PROIZVODE, ZAŠTITU POTROŠAČA I KONKURENTNOSTI NA ZAPADNOM BALKANU / 2013

PROJEKAT: OSIGURAVANJE STRUKOVNE IZVRSNOSTI ZA PREHRAMBENE PROIZVODE, ZAŠTITU POTROŠAČA I KONKURENTNOSTI NA ZAPADNOM BALKANU

OPIS:  Projekat “Osiguravanje strukovne izvrsnosti za prehrambene proizvode, zaštitu potrošača i konkurentnosti na Zapadnom Balkanu“ je uspješno realiziran.

MEĐUSEKTORSKA SARADNJA U OBLASTI FINANSIRANJA ENERGETSKE EFIKASNOSTI U ZGRADARSTVU U OKVIRU EU PROPISA I PRAVNIH SPORAZUMA - EUBUILD ENERGY EFFICIENCY / 2011 - 2012

PROJEKAT: MEĐUSEKTORSKA SARADNJA U OBLASTI FINANSIRANJA ENERGETSKE EFIKASNOSTI U ZGRADARSTVU U OKVIRU EU PROPISA I PRAVNIH SPORAZUMA – EUBUILD ENERGY EFFICIENCY

OPIS:  Lider Projekta İMSAD – Udruženje proizvođača građevinskog materijala Turske. Komora je partner na projektu iz BiH. Implementacija projekta počela u februaru 2011. godine.

OSIGURAVANJE STRUKOVNE IZVRSNOSTI ZA PREHRAMBENE PROIZVODE, ZAŠTITU POTROŠAČA I KONKURENTNOSTI NA ZAPADNOM BALKANU / 2012

PROJEKAT: OSIGURAVANJE STRUKOVNE IZVRSNOSTI ZA PREHRAMBENE PROIZVODE, ZAŠTITU POTROŠAČA I KONKURENTNOSTI NA ZAPADNOM BALKANU

OPIS:  Lider projekta: “Institut za Kvalitet i Metrologiju Slovenije” SIQ. Komora je partner na projektu iz BiH.

USPOSTAVA TURISTIČKOG ITINERERA U POGRANIČNOM DIJELU BIH I CRNE GORE / 2011 - 2012

PROJEKAT: USPOSTAVA TURISTIČKOG ITINERERA U POGRANIČNOM DIJELU BIH I CRNE GORE

OPIS: Opšti cilj projektnog prijedloga je prekogranični privredni razvoj sa naglaskom na turizam i ruralni razvoj.

Ovako formulisanim, opštim ciljem se želi postići povećanje privrednog razvoja programske oblasti kroz uspostavljanje koordiniranih aktivnosti kojima se pomaže saradnja među malim i srednjim preduzećima iz svih sektora privređivenja, s posebnim naglakom na poljoprivredno-prehrambeni i turistički sektor u pograničnoj oblasti između BiH i Crne Gore.

Privredna komora Kantona Sarajevo je lider projekta, a partner na projektu iz Crne Gore je Montenegro Biznis Alijansa iz Podgorice – Kotora. Finansijska sredstva za projekat dobijena su od EU, uz naše učešće od 24%.

Realizacija ovog projekta otpočela je u junu 2011. godine i trajala je do 30.11.2012. godine

FLANDRIJA II «ACQUIS SUPORT PROGRAMME FOR BIH» / 2011 - 2012

PROJEKAT: FLANDRIJA II «ACQUIS  SUPORT  PROGRAMME  FOR BIH»

OPIS: Privredna komora Kantona Sarajevo, Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA, Ministarstvo privrede Vlade Kantona Sarajevo i Regija Flandrija iz Kraljevine Belgije, partneri su na projektu “Jačanje infrastrukture za podršku MSP”.

Glavni cilj je jačanje kapaciteta bosanskohercegovačkih institucija i poslovnih organizacija, kako bi mogle efikasno pomoći i savjetovati MSP da se pripreme za proširenje, kroz uspostavu mjesta, gdje će se poslovnim subjektima u BiH pružati informacije o EU institucijama i uslugama.

Projekat je počeo 2011., a završen 2012. godine.

OSIGURAVANJE STRUKOVNE IZVRSNOSTI ZA PREHRAMBENE PROIZVODE, ZAŠTITU POTROŠAČA I KONKURENTNOSTI NA ZAPADNOM BALKANU / 2011

PROJEKAT: OSIGURAVANJE STRUKOVNE IZVRSNOSTI ZA PREHRAMBENE PROIZVODE, ZAŠTITU POTROŠAČA I KONKURENTNOSTI NA ZAPADNOM BALKANU

OPIS: Opći cilj: Poboljšati profesionalnu operativu civilnog društva, poboljšati kvalitet sluga, povećati saradnju između OCD (organizacija civilnog društva) i tijela vlasti, širenje područja sigurnosti prehrambenih proizvoda i zaštite potrošača u zemljama Zapadnog Balkana.

Lider projekta: “Institut za Kvalitet i Metrologiju Slovenije” (SQI-Slovenia)

Komora jedan od partnera na projektu.

PROGRAMSKA LINIJA IPA SEE (JUGOISTOČNA EVROPA) - EKONOMSKO-SOCIJALNO PARTNERSTVO / 2011

PROJEKAT: PROGRAMSKA LINIJA IPA SEE (JUGOISTOČNA EVROPA) – EKONOMSKO-SOCIJALNO PARTNERSTVO

OPIS: Opći cilj: Doprinijeti razvoju finansijskih instrumenata i mehanizama u cilju stvaranja tržišta za proizvode i metode u energetskoj efikasnosti.

Osigurati koordinaciju i diseminaciju informacija između javnih institucija, privatnog sektora i NVO o finansijskim instrumentima.

Lider Projekta İMSAD – Udruženje proizvođača građevinskog materijala Turske. Komora je partner na projektu iz BiH.

NABAVKA POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE U FUNKCIJI PROŠIRENJA POSTOJEĆE I POKRETANJE NOVE PROIZVODNJE - OPĆINA CENTAR / 2010

PROJEKAT: NABAVKA POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE U FUNKCIJI PROŠIRENJA POSTOJEĆE I POKRETANJE NOVE PROIZVODNJE  – OPĆINA CENTAR

OPIS:  Projekat se odnosi na konkretnu pomoć članovima Zemljoradničke zadruge “Centar”. Realizacija ovog projekta je konkretizacija Strategije razvoja ruralnih dijelova Kantona  Sarajevo.

STUDIJA - STRATEŠKI CILJEVI U INDUSTRIJSKOJ POLITICI KANTONA SARAJEVO / 2009

PROJEKAT: STUDIJA –  STRATEŠKI CILJEVI U INDUSTRIJSKOJ POLITICI KANTONA SARAJEVO

OPIS: Studija sadrži stanje industrijskog sektora u Kantonu Sarajevo, ukupno i po granama, zaključna razmatranja o stanju industrijskog sektora i strateške ciljeve u razvoju industrije Kantona Sarajevo.

Data je projekcija dinamike rasta osnovnih indikatora razvoja Kantona i u tome prerađivačke industrije Kantona Sarajevo u periodu 2008.-2015. godina. (naručilac: Ministarstvo privrede KS)

Za potrebe izrade ove Studije provedena su dodatna istraživanja.

STUDIJA - SISTEM STIMULATIVNIH I PODSTICAJNIH MJERA U TURIZMU / 2009

PROJEKAT: STUDIJA – SISTEM STIMULATIVNIH I PODSTICAJNIH MJERA U TURIZMU

OPIS: Osnovni ciljevi donošenja stimulativnih i podsticajnih mjera u turizmu su: sistemom poreznih i finansijskih podsticaja pozitivno uticati na dalji razvoj turističkog poslovanja u Kantonu Sarajevo. (naručilac: Ministarstvo privrede KS)

PROGRAM - FORMIRANJE OBITELJSKIH FARMI NA PODRUČJU OPĆINE CENTAR / 2009

PROJEKAT: PROGRAM – FORMIRANJE OBITELJSKIH FARMI NA PODRUČJU OPĆINE CENTAR

OPIS: Cilj je osposobiti i transformisati 30 poljoprivrednih gazdinstava u obiteljske farme za tržišnu proizvodnju poljoprivrednih proizvoda. U Programu su naznačeni pravci razvoja tržišnih poljoprivrednih proizvodnji, indikativni proizvodno/ekonomski modeli razvoja poljoprirednih gazdinstava, te struktura i procjena potrebnih investicionih sredstava za realizaciju Programa.

(naručilac: Općina Centar Sarajevo)

KANTONALNI PLAN ZAŠTITE OKOLIŠA KANTONA SARAJEVO (KEAP) / 2009

PROJEKAT: KANTONALNI PLAN ZAŠTITE OKOLIŠA KANTONA SARAJEVO (KEAP)

OPIS:  Stručno osoblje Komore imenovano od Vlade Kantona Sarajevo, je u toku 2009. godine bilo angažovano u radu Koordinacionog odbora za provođenja Kantonalnog plana zaštite okoliša Kantona Sarajevo.

STUDIJA - POBOLJŠANJE ENERGIJSKE EFIKASNOSTI U STAMBENIM OBJEKTIMA NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO / 2009

PROJEKAT: STUDIJA  – POBOLJŠANJE ENERGIJSKE EFIKASNOSTI U STAMBENIM OBJEKTIMA NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO

OPIS:  U okviru projekta EURED „Razvoj i unapređenej konkurentnosti malih i srednjih preduzeća na polju povećanja energetske efikasnosti”, Komora je pokrenula niz aktivnosti. Pored izrade Studije, urađeni su još i Adresar GP firmi (projktantskih i građevinskih firmi i firmi iz građevinske industrije u KS, te brošure „Niskoenergetske zgrade“ i „Izgradnja pravnog okruženja u Bosni i Hercegovini za energijsku efikasnost u zgradarstvu“.

STRATEŠKI CILJEVI U INDUSTRIJSKOJ POLITICI KANTONA SARAJEVO / 2008

PROJEKAT: STRATEŠKI CILJEVI U INDUSTRIJSKOJ POLITICI KANTONA SARAJEVO

OPIS: Studija „Strateški ciljevi u industrijskoj politici Kantona Sarajevo obuhvata sve važnije aspekte razvoja industrije sa jasno definisanim ciljevima, pravcima i mogućnostima industrijskog razvoja.

Izradu projekta iniciralo je Ministarstvo privrede KS.

OSNOVNI TURISTIČKI ITINERERI U KANTONU SARAJEVO / 2008

PROJEKAT: OSNOVNI TURISTIČKI ITINERERI U KANTONU SARAJEVO

OPIS: Studija obezbjeđuje osmišljen pristup obilaska Kantona Sarajevo kao turističkog proizvoda, koristeći i razvijajući turističke resurse, podižući kvalitetu turističke ponude na viši nivo i time obezbjeđujući ambijent za ostvarenje veće dobiti od turističke djelatnosti, i ukupni nivo razvijenosti privrede Kantona Sarajevo.

Vrijednost ove studije je što su u njoj navedene i potrebne aktivnosti koje je neophodno realizirati u smislu njihovog prilagođavanja stvarnim turističkim potrebama.

STUDIJA - SISTEM STIMULATIVNIH I PODSTICAJNIH MJERA ZA OBLAST TURIZMA / 2008

PROJEKAT: STUDIJA – SISTEM STIMULATIVNIH I PODSTICAJNIH MJERA ZA OBLAST TURIZMA

OPIS: Ugostiteljsko-turistička privreda u Kantonu Sarajevo posljednjih godina je u stalnom usponu. Da bi se taj trend zadržao i obezbijedio još snažniji razvoj i zapošljavanje nove radne snage u ovom sektoru, neophodno je bilo razviti sistem podsticajnih mjera za uspješniji razvoj turizma u svim njegovim aspektima.

U cilju stvaranja što povoljnijih uslova za razvoj turizma, kao strateške oblasti privrede u Kantonu Sarajevo, urađena je ova studija.

STANJE, PROBLEMI I NAČIN RJEŠAVANJA STATUSA FIKTIVNIH FIRMI U KANTONU SARAJEVO / 2008

PROJEKAT: STANJE, PROBLEMI I NAČIN RJEŠAVANJA STATUSA FIKTIVNIH FIRMI U KANTONU SARAJEVO

OPIS: Cilj izrade ovog projekta je sagledavanje uticaja i rada fiktivnih firmi u KS koje svojim radom stvaraju probleme i nanose ogromnu štetu budžetu, činjenjem poreskih i carinskih utaja, prevara, krivotvorenja i drugih nezakonitih postupaka i radnji, te na bazi toga utvrđivanje prijedloga, mjera i aktivnosti za otklanjanje i razrješavanje problema djelovanja i rada ovih kompanija u KS.

FORMIRANJE OBITELJSKIH FARMI / 2008

PROJEKAT: FORMIRANJE OBITELJSKIH FARMI

OPIS: Osnovna ideja projekta je da se putem poljoprivredne zadruge Nahorevo izvrši organizovanje i osposobljavanje poljoprivrednih gazdinstava za tržnu poljoprivrednu proizvodnju i pružanje turističkih usluga do nivoa koji će obezbijediti njihovu ekonomsku održivost i egzistencijalne prihode poljoprivrednom proizvođaču u visini prosječno ostvarene plaće u privredi Kantona Sarajevo. Realizacija ovog projekta je konkretizacija Strategije razvoja ruralnih dijelova Kantona Sarajevo, i to treba da se realizira i u drugim općinama Kantona Sarajevo.

Ovaj projekat je rađen za Općinu Centar Sarajevo.

POSLOVNO-INVESTICIJSKI VODIČ ZA ULAGANJE NA PODRUČJU GRADA SARAJEVA / 2008

PROJEKAT: POSLOVNO-INVESTICIJSKI VODIČ ZA ULAGANJE NA PODRUČJU GRADA SARAJEVA

OPIS: Na osnovu zaključenog Protokola sa Gradom Sarajevo urađen je Poslovno-investicijski vodič, koji na jednom mjestu daje odgovore na pitanja kako i na koji način otpočeti biznis odnosno uložiti kapital na području gradskih općina.

DIREKTIVE EU -VODIČ ZA PRIVREDNIKE / 2008

PROJEKAT: DIREKTIVE EU -VODIČ ZA PRIVREDNIKE

OPIS: Da bi olakšali pripreme firmi za poslovanje na unutarnjem tržištu Evropske unije, Privredna komora Kantona Sarajevo odlučila se za štampanje brošura Direktive EU – Vodič za privrednike

STANJE I MOGUĆNOSTI RAZVOJA PROIZVODNJE, PRERADE I POTROŠNJE VOĆA U KANTONU SARAJEVO / 2007

PROJEKAT: STANJE I MOGUĆNOSTI RAZVOJA PROIZVODNJE, PRERADE I POTROŠNJE VOĆA U KANTONU SARAJEVO

OPIS: Projekat je obuhvatio stanje proizvodnje voća po vrstama i općinama u Kantonu Sarajevo, prirodne uslove za razvoj voćarstva, procjenu potrošnje voća po vrstama, savremene tehnologije proizvodnje po vrstama voća sa posebno obrađenim segmentima, predračun troškova podizanja po voćnim vrstama za 1 ha površine, projekciju potrošnje voća u Kantonu Sarajevo u 2015. godini, mogućnost podizanja novih zasada voća u Kantonu Sarajevo do 2012. godine po vrstama i u ha, značaj prerađivačke industrije i skladišno – distributivnih kapaciteta, proračun, predračun investicionih ulaganja do 2012. godine i zaključna razmatranja.

Projekat je urađen uz finansijsku podršku Ministarstva privrede Kantona Sarajevo i Općina: Centar Sarajevo i Novi Grad Sarajevo

BROŠURA - KAKO POSLOVATI U KANTONU SARAJEVO / 2007

PROJEKAT: BROŠURA – KAKO POSLOVATI U KANTONU SARAJEVO

OPIS: Cilj izrade ove brošure je bio ponuditi privrednicima na jednom mjestu sve glavne informacije o uslovima poslovanja i otpočinjanja biznisa u Kantonu Sarajevo.

Realizaciju brošure finansijski su podržale općine Centar Sarajevo i Novi Grad Sarajevo.

KATALOG IZVOZNE MOGUĆNOSTI PRIVREDE KANTONA SARAJEVO / 2007

PROJEKAT: KATALOG IZVOZNE MOGUĆNOSTI PRIVREDE KANTONA SARAJEVO

OPIS: Nastavljeno je već ustaljeno prezentiranje privrednih društava sa ciljem da se pomogne bržem uspostavljanju novih i razvoju postojećih kontakata i saradnje sa potencijalnim partnerima u zemlji i inozemstvu. Katalog pruža dovoljno kvalitetnih i pouzdanih informacija o izvoznim mogućnostima domaćih kompanija, kako bi se, između ostalog, privukao i što veći interes stranih partnera radi unapređenja robne razmjene, investiranja i uspostavljanja novih oblika dugoročne poslovne saradnje sa svijetom, a posebno sa partnerima iz EU i zemalja sa kojima imamo zaključen CEFTA sporazum o slobodnoj trgovini.

BROŠURA -- MOGUĆNOSTI ULAGANJA U NOVE PROIZVODNE PROGRAME U KANTONU SARAJEVO / 2007

PROJEKAT: BROŠURA — MOGUĆNOSTI ULAGANJA U NOVE PROIZVODNE PROGRAME U KANTONU SARAJEVO

OPIS: Ova brošura daje mogućnost sagledavanja ulaganja u nove proizvodne programe u Kantonu Sarajevo. Sadržaj obuhvata pregled proizvoda – usluga (pojedinačno i po sektorima) koji se uvoze u Kanton Sarajevo, analiza kapaciteta i ostalih faktora za organizovanje proizvodnje u Kantonu Sarajevo proizvoda koji čine značajniju stavku u uvozu, a mogli bi se proizvoditi u Kantonu Sarajevo.

Izradu ove Brošure finansijski je pomoglo Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo.

STUDIJA O MOGUĆNOSTIMA ZAPOŠLJAVANJA U KANTONU SARAJEVO / 2007

PROJEKAT: STUDIJA O MOGUĆNOSTIMA ZAPOŠLJAVANJA U KANTONU SARAJEVO

OPIS:  Jedan od značajnijih projekata Komore.

U studiji se razmatraju sljedeća pitanja: stanje i tendencije zaposlenosti i nezaposlenosti radne snage, sistem obrazovanje kadra u KS, potrebe tržišta rada, međunarodne konvencije u oblasti rada i zapošljavanja, smjernice evropske unije u politici zapošljavanja i prijedlozi strateških kratkoročnih mjera za povećanje zaposlenosti u KS.

Studija daje solidnu osnovu za izradu strategije zapošljavnaja u KS kao i za izradu operativnih planova svakog nosioca aktivnosti na rješavanju problema  nezaposlenosti.

Projekat je rađen uz finansijsku podršku Ministarstva privrede KS i JU “Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo”.

RAZVOJ MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA U OPĆINI CENTAR SARAJEVO / 2007

PROJEKAT: RAZVOJ MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA U OPĆINI CENTAR SARAJEVO

OPIS: Općina Centar je u svom razvojnom dokumentu „Operativni program lokalnog

U projektu su predviđeni programi podsticaja sa nizom mjera, u cilju obezbjeđenja ugodnijeg razvoju privrede i novom zapošljavanju.

Akcenat je dat na razvoj i rast malih i srednjih preduzeća (MSP), sa usmjerenjem na „biznis inkubiranje“ što, prema konceptu savremenog ekonomskog stanovišta (američkog, japanskog..) predstavlja niz mjera i aktivnosti na stvaranju ambijenta za razvoj biznisa na lokalitetu Općine, što bi trebalo rezultirati dinamičnijem

KUPUJMO I KORISTIMO DOMAĆE / 2007

PROJEKAT: KUPUJMO I KORISTIMO DOMAĆE

OPIS:  Ovaj projekat Komora je ralizirala u saradnji sa Gradskom upravom Grada Sarajeva sa zajedničkim ciljem stvaranja okruženja u kojem će građani prepoznati svoj interes u kupovini domaćih proizvoda. Provedena je anketa na reprezentativnom uzorku i na osnovu rezultata ankete sačinjena brošura o mišljenju građana Sarajeva o ovoj kampanji i kupovini domaćih proizvoda.

BH VLASTI I NEZAPOSLENI / 2007

PROJEKAT: BH VLASTI I NEZAPOSLENI

OPIS:  Privredna komora Kantona Sarajevo je, sa patnerima Privrednom komorom Regije Bijeljina i Nezavisnim biroom za razvoj iz Gradačca, provodila aktivnosti na realizaciji projekta „CCI – Program partnerskog građanskog zastupanja“. Glavno opredjeljenje za ovaj projekat je bio postavljeni cilj, a to je smanjenje stope nezaposlenosti donošenjem i provođenjem efikasnih politika na svim nivoima vlasti u BiH, kao i specifični cilj da se do jula 2008. osnaži javni kriticizam i ojača odgovornost predstavnika zakonodavne i izvršne vlasti na državnom, entitetskim i kantonalnim nivoima za strukturalno rješavanje problema nezaposlenosti u BiH.

RAZVOJ PODUZETNIŠTVA NA SELU / 2006

PROJEKAT: RAZVOJ PODUZETNIŠTVA NA SELU

OPIS: U ovom projektu se razmatraju resursi ruralnog sektora i mogućnosti razvoja ruralnih područja Kantona Sarajevo. Cilj je obezbjeđenje balansiranoga razvoja Kantona Sarajevo kroz ulaganja u proizvodnju hrane, razvoja seoskog turizma, uslužnog zanatstva i drugih privrednih oblasti koje se mogu razvojati u ovim sredinama.

Realizaciju Projekta finansijski su podržali Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo i općine Centar Sarajevo i Novi Grad.

KATALOG PODRŠKA RAZVOJU BIZNISA / 2006

PROJEKAT: KATALOG PODRŠKA RAZVOJU BIZNISA

OPIS: U Katalogu su predstavljene kreditne linije 17 banaka, četiri Leasing kompanije – finansijski i operativni leasing i pet mikrokreditnih organizacija, zatim podsticaji vlada Federacije Bosne i Hercegovine i Kantona Sarajevo, pomoć drugih institucija, te kraći Vodič za investitore.

Katalog je urađen uz finansijsku podršku Ministarstva privrede Kantona Sarajevo, općine Centar i Novi Grad Sarajevo i uz sponzorstvo Hypo Alpe-Adria Bank.

TURISTIČKI PROIZVOD SARAJEVA / 2006

PROJEKAT: TURISTIČKI PROIZVOD SARAJEVA

OPIS:  Projekat «Turistički prozvod Sarajeva» imao je za cilj definisanje kompletne turističke ponude Kantona Sarajevo, obezbjeđenje organizovanijeg pristupa razvoju i korištenju turističkih resursa, podizanje kvaliteta turističke ponude na viši nivo i ostvarenje što veće dobiti od turističke djelatnosti. Svi resursi posmatrani su u njihovoj međusobnoj funkcionalnoj povezanosti i njihovom učešću u razvoju turističke privrede.

EVROPSKA AKADEMIJA ZA OSOBLJE KOMORA ZAPADNOG BALKANA / 2006

PROJEKAT: EVROPSKA AKADEMIJA ZA OSOBLJE KOMORA ZAPADNOG BALKANA

OPIS:  Cilj projekta je bio osposobljavanje komorskog osoblja za što efikasniju pripremu lokalne zajednice na putu u EU.  Radni tim Komore je izradio dokument “Strateški plan razvoja Privredne komore Kantona Sarajevo u procesu pridruživanja EU” i prezentirao ga na završnoj Konferenciji.