Radno vrijeme: 7:30 - 16:00 pm | Tel: +387 33 250 100 | Email: info@pksa.ba

ORGANI KOMORE ZA MANDATNI PERIOD 2018 -2022. GODINA

Muamer Mahmutović,
predsjednik Privredne komore Kantona Sarajevo

 

 

Mehmed Mehović, predsjednik Skupštine

Aida Zejčirović, potpredsjednica Skupštine

 

 

Ermin Čengić, predsjednik Upravnog odbora

Rijad Jahjaefendić, potpredsjednik Upravnog odbora

Edin Lončarić, predsjednik Nadzornog odbora

 

 

ORGANI KOMORE:

Skupština
Upravni odbor
Nadzorni odbor
Predsjednik

 

STRUČNA SLUŽBA KOMORE:

 1. Kabinet predsjednika Komore
 2. Centar za razvoj poduzetništva i poslove sa inozemstvom (Sektor za ekonomske i pravne poslove i Sektor za opšte poslove)
 3. Centar za evropske integracije i implementaciju projekata
 4. Centar za edukaciju i informatičke poslove
 5. Služba za finansijsko-računovodstvene poslove

 

STRUČNA TIJELA KOMORE:

 1. Savjet Komore
 2. Savjet za industriju
 3. Savjet za poljoprivredu i prehrambenu industriju
 4. Savjet za šumarstvo, drvnu industriju, grafičku djelatnost i preradu duhana
 5. Savjet za građevinarstvo, industriju građevinskog materijala i projektantske usluge
 6. Savjet za komunalnu djelatnost
 7. Savjet za saobraćaj i veze
 8. Savjet za trgovinu
 9. Savjet za turizam i ugostiteljstvo
 10. Savjet za bankarstvo i finansijske usluge
 11. Savjet za osiguranje
 12. Savjet za ekonomske odnose sa inozemstvom
 13. Savjet za telekomunikacije i informacione tehnologije
 14. Savjet za okolinu i održivi razvoj

 

SUD ČASTI

Pri Komori djeluje Sud časti koji se stara o razvijanju i zaštiti dobrih poslovnih običaja od strane članova Komore, vodi postupak i izriče mjere za povredu Kodeksa poslovne etike članova Komore, ugovora, trgovačkih pravila, uzansi, i drugih propisa na domaćem tržištu, razmatra i sankcioniše narušavanje konkurencije na tržištu.