Radno vrijeme: 7:30 - 16:00 pm | Tel: +387 33 250 100 | Email: info@pksa.ba

ORGANI KOMORE:

SKUPŠTINA PRIVREDNE KOMORE KANTONA SARAJEVO 2014-2018
RB.
IME I PREZIME KOMPANIJA
1.
Mehmed Mehović, predsjednik KJKP SARAJEVOGAS d.o.o. Sarajevo
2.
Nataša Fazlić, potpredsjednica SARAJEVOPUTEVI d.d.
3.
Goran Šabović BBS d.o.o.
4.
Alen Gradaščević UNIS FAGAS d.o.o.
5.
Osman Delić KJU ZA ZAŠTIĆENA PRIRODNA PODRUČJA
6.
Emir Aganović JP ELEKTROPRIVREDA BiH SARAJEVO d.d.
7.
Enes Kazić JKP  “KOMUNALAC” Hadžići d.o.o.
8.
Midhat Hajrić STEP d.d.
9.
Akif Gačanović CLIMA-TRADE d.o.o.
10.
Mirela Sakalaš BBM d.o.o.
11.
Derviš Velić EL TARIK OIL BENZINSKE STANICE d.o.o.
12.
Sead Bašić ASA PSS d.o.o.
13.
Mladen Hrkaš ELSATRADE d.o.o.
14.
Faruk Hadžić FARMAVITA d.o.o.
15.
Alma Bezdrob GORENJE COMMERCE d.o.o.
16.
Rijad Jahjaefendić HTD “HOTEL GRAND” d.o.o.
17.
Rasim Bajrović EUROPA d.d.
18.
Orhideja Junuzović BH TELECOM d.d. SARAJEVO
19.
Branimir Muidža TVORNICA CEMENTA KAKANJ d.d.
20.
Zoran Bibanović WIGWAM TRAVEL & CONSULTING
21.
Sead Krupalija BH PASSPORT
22.
Vesna Filipović -Ivanović BOSNA REOSIGURANJE d.d.
23.
Ermin Čengić SARAJEVO-OSIGURANJE d.d.
24.
Enko Hubanić IPSA-INSTITUT d.o.o.
25.
Aida Zejčirović BOLJI POSAO d.o.o.
UPRAVNI ODBOR PRIVREDNE KOMORE KANTONA SARAJEVO 2014-2018
RB.
IME I PREZIME KOMPANIJA
1.
Ermin Čengić, predsjednik SARAJEVO – OSIGURANJE d.d.
2.
Rijad Jahjaefendić, potpredsjednik HTD “HOTEL GRAND” d.o.o.
3.
Neven Hadžisulejmanović MERKATOR BH d.o.o.
4.
Eldin Hadžiselimović ASA AUTO d.o.o.
5.
Esed Džananović JP ELEKTROPRIVREDA BiH SARAJEVO d.d.
6.
Mirsad Bjelopoljak GP ŽGP d.d. Sarajevo
7.
Osman Delić Kantonalna javna ustanova za zaštićena prirodna područja
8.
Orhideja Junuzović BH TELECOM d.d. SARAJEVO
NADZORNI ODBOR PRIVREDNE KOMORE KANTONA SARAJEVO 2014-2018
RB.
IME I PREZIME KOMPANIJA
1.
Edin Lončarić, predsjednik CENTROTRANS-EUROLINES d.d. Sarajevo
2.
Sena Džubur GORENJE COMMERCE d.o.o.
3.
Hasan Delić BOSNA REOSIGURANJE d.d.

ORGANI KOMORE ZA MANDATNI PERIOD 2014 -2018. GODINA

Muamer Mahmutović,
predsjednik Privredne komore Kantona Sarajevo

Mehmed Mehović, predsjednik Skupštine

Nataša Fazlić, potpredsjednica Skupštine

Ermin Čengić, predsjednik Upravnog odbora

Rijad Jahjaefendić, potpredsjednik Upravnog odbora

Edin Lončarić, predsjednik Nadzornog odbora