Radno vrijeme: 7:30 - 16:00 pm | Tel: +387 33 250 100 | Email: info@pksa.ba

ORGANI KOMORE:

SKUPŠTINA PRIVREDNE KOMORE KANTONA SARAJEVO 2014-2018
RB.
IME I PREZIME KOMPANIJA
1.
Mehmed Mehović, predsjednik KJKP SARAJEVOGAS d.o.o. Sarajevo
2.
Nataša Fazlić, potpredsjednica SARAJEVOPUTEVI d.d.
3.
Goran Šabović BBS d.o.o.
4.
Alen Gradaščević UNIS FAGAS d.o.o.
5.
Osman Delić KJU ZA ZAŠTIĆENA PRIRODNA PODRUČJA
6.
Emir Aganović JP ELEKTROPRIVREDA BiH SARAJEVO d.d.
7.
Enes Kazić JKP  “KOMUNALAC” Hadžići d.o.o.
8.
Midhat Hajrić STEP d.d.
9.
Akif Gačanović CLIMA-TRADE d.o.o.
10.
Mirela Sakalaš BBM d.o.o.
11.
Derviš Velić EL TARIK OIL BENZINSKE STANICE d.o.o.
12.
Sead Bašić ASA PSS d.o.o.
13.
Mladen Hrkaš ELSATRADE d.o.o.
14.
Faruk Hadžić FARMAVITA d.o.o.
15.
Alma Bezdrob GORENJE COMMERCE d.o.o.
16.
Rijad Jahjaefendić HTD “HOTEL GRAND” d.o.o.
17.
Rasim Bajrović EUROPA d.d.
18.
Orhideja Junuzović BH TELECOM d.d. SARAJEVO
19.
Branimir Muidža TVORNICA CEMENTA KAKANJ d.d.
20.
Zoran Bibanović WIGWAM TRAVEL & CONSULTING
21.
Sead Krupalija BH PASSPORT
22.
Vesna Filipović -Ivanović BOSNA REOSIGURANJE d.d.
23.
Ermin Čengić SARAJEVO-OSIGURANJE d.d.
24.
Enko Hubanić IPSA-INSTITUT d.o.o.
25.
Aida Zejčirović BOLJI POSAO d.o.o.
UPRAVNI ODBOR PRIVREDNE KOMORE KANTONA SARAJEVO 2014-2018
RB.
IME I PREZIME KOMPANIJA
1.
Ermin Čengić, predsjednik SARAJEVO – OSIGURANJE d.d.
2.
Rijad Jahjaefendić, potpredsjednik HTD “HOTEL GRAND” d.o.o.
3.
Neven Hadžisulejmanović MERKATOR BH d.o.o.
4.
Eldin Hadžiselimović ASA AUTO d.o.o.
5.
Esed Džananović JP ELEKTROPRIVREDA BiH SARAJEVO d.d.
6.
Mirsad Bjelopoljak GP ŽGP d.d. Sarajevo
7.
Osman Delić Kantonalna javna ustanova za zaštićena prirodna područja
8.
Orhideja Junuzović BH TELECOM d.d. SARAJEVO
NADZORNI ODBOR PRIVREDNE KOMORE KANTONA SARAJEVO 2014-2018
RB.
IME I PREZIME KOMPANIJA
1.
Edin Lončarić, predsjednik CENTROTRANS-EUROLINES d.d. Sarajevo
2.
Sena Džubur GORENJE COMMERCE d.o.o.
3.
Hasan Delić BOSNA REOSIGURANJE d.d.

ORGANI KOMORE ZA MANDATNI PERIOD 2014 -2018. GODINA

Muamer Mahmutović,
predsjednik Privredne komore Kantona Sarajevo

Mehmed Mehović, predsjednik Skupštine

Nataša Fazlić, potpredsjednica Skupštine

Ermin Čengić, predsjednik Upravnog odbora

Rijad Jahjaefendić, potpredsjednik Upravnog odbora

Edin Lončarić, predsjednik Nadzornog odbora

ORGANIZACIONA ŠEMA

 

ORGANI KOMORE:

Skupština
Upravni odbor
Nadzorni odbor
Predsjednik

 

FUNKCIONERI KOMORE:

Potpredsjednik
Sekretar

 

STRUČNA SLUŽBA KOMORE:

 1. Kabinet predsjednika Komore
 2. Centar za razvoj poduzetništva i poslove sa inozemstvom (Sektor za ekonomske i pravne poslove i Sektor za opšte poslove)
 3. Centar za evropske integracije i implementaciju projekata
 4. Centar za edukaciju i informatičke poslove
 5. Služba za finansijsko-računovodstvene poslove

 

STRUČNA TIJELA KOMORE:

 1. Savjet Komore
 2. Savjet za industriju
 3. Savjet za poljoprivredu i prehrambenu industriju
 4. Savjet za šumarstvo, drvnu industriju, grafičku djelatnost i preradu duhana
 5. Savjet za građevinarstvo, industriju građevinskog materijala i projektantske usluge
 6. Savjet za komunalnu djelatnost
 7. Savjet za saobraćaj i veze
 8. Savjet za trgovinu
 9. Savjet za turizam i ugostiteljstvo
 10. Savjet za bankarstvo i finansijske usluge
 11. Savjet za osiguranje
 12. Savjet za ekonomske odnose sa inozemstvom
 13. Savjet za telekomunikacije i informacione tehnologije
 14. Savjet za okolinu i održivi razvoj

 

SUD ČASTI

Pri Komori djeluje Sud časti koji se stara o razvijanju i zaštiti dobrih poslovnih običaja od strane članova Komore, vodi postupak i izriče mjere za povredu Kodeksa poslovne etike članova Komore, ugovora, trgovačkih pravila, uzansi, i drugih propisa na domaćem tržištu, razmatra i sankcioniše narušavanje konkurencije na tržištu.