Radno vrijeme: 7:30 - 16:00 pm | Tel: +387 33 250 100 | Email: info@pksa.ba

Najave

Seminar u Komori – Finansije za neekonomiste

opširnije >>     Prijava>>
21.12.2018. godine sa početkom u 10.00 sati, u prostorijama Komore

Seminar u Komori – Coaching radionica: Pregovaračke vještine

opširnije >>     Prijava>>
14.12.2018. godine sa početkom u 09.30 sati, u prostorijama Komore

Seminar u Komori – Netradicionalna prodaja

opširnije >>     Prijava>>
19.12.2018. godine sa početkom u 10.00 sati, u prostorijama Komore

 Investicioni projekti u KS

Privredna komora Kantona Sarajevo je sačinila Katalog investicionih projekata, za koji je iskazan značajan interes kako poslovnih ljudi koji imaju svoje projekte i žele ih predstaviti potencijalnim investitorima, tako i onih poslovnih ljudi koji imaju novac i tragaju za dobrim idejama…

 

Uključivanje privatnog sektora u borbi protiv korupcije

Tim Vlade Kantona Sarajevo za borbu protiv korupcije, Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, Privredna komora Kantona Sarajevo, Transparency International u Bosni i Hercegovini i Antikorupcijska mreža organizacija …

LIFE – Projekt poboljšanja lokalnog okruženja za investiranje (bos)
LIFE – Local Investment-friendly Environment (eng)
2015. – 2019.
ICAM – Poboljšanje investicione klime i pristupa tržištima (bos)
ICAM – Investment Climate and Access to Markets (eng)
2016. – 2019.