Radno vrijeme: 7:30 - 16:00 pm | Tel: +387 33 250 100 | Email: info@pksa.ba

Investicioni projekti u KS

Privredna komora Kantona Sarajevo je sačinila Katalog investicionih projekata, za koji je iskazan značajan interes kako poslovnih ljudi koji imaju svoje projekte…

LIFE – Projekt poboljšanja lokalnog okruženja za investiranje

Grupacija Svjetske banke / decembar 2015. godine – januar 2019. godine

Kanton Sarajevo kroz projekt ‘LIFE’ unapređuje poslovno okruženje

Četvrti radno-konsultativni sastanak privrednika Kantona na temu „Finansijska podrška privredi Kantona Sarajevo – podsticaji“ održan je 17.07.2018. u Privrednoj komori KS

Trening prezentacijskih vještina

U okviru seta besplatnih radionica realiziranih kroz projekat “Učenje kroz rad,/Learning by Doing” 10. jula 2018. godine održan je i trening prezentacijskih vještina..

Ciklus upravljanja projektima

Ciklus upravljanja projektima sa fokusom, na pripremu projektnog prijedloga, naziv je radionice održane u periodu 05.-06. juli 2018. u prostorijama Privredne komore KS

Ostale aktivnosti >>