Radno vrijeme: 7:30 - 16:00 pm | Tel: +387 33 250 100 | Email: info@pksa.ba

Seminar u Komori: Coaching radionica: Pregovaračke vještine

opširnije >>           Prijava>>
14.12.2018. godine sa početkom u 09.30 sati, u prostorijama Komore

Seminar u Komori – Netradicionalna prodaja

opširnije >>           Prijava>>
19.12.2018. godine sa početkom u 10.00 sati, u prostorijama Komore

Seminar u Komori – Finansije za neekonomiste

opširnije >>           Prijava>>
21.12.2018. godine sa početkom u 10.00 sati, u prostorijama Komore

Učesnici projekta Start-up izlagači na Sajmu privrede, poljoprivrede, zanatstva i robe široke potrošnje 2018.

U sarajevskom Centru Skenderija u periodu od 05.do 07. decembra 2018. godine održan je specijalizirani Sajam privrede…

Preduzetnički ekosistem kao pretpostavka ekonomskog razvoja

Privredna komora Kantona Sarajevo, u okviru projekta Program promocije poduzetništva, organizirala je 06.12.2018. godine, panel – diskusiju…

Domaći proizvod u službi građana Bosne i Hercegovine

Sarajevski sajam od 5. do 7. decembra organizuje specijalizirani Sajam privrede, poljoprivrede, zanatstva i robe široke potrošnje 2018…

Ostale aktivnosti >>